annonse

Plutselig har de minste elevene bare ni dager igjen på skolen sin

2406 e1SommarøA.jpg
Må flytte allerede nå: Første til fjerde trinn ved Sommarøy skole må flytte etter påske. (Foto: Trond K. Johansen)

Småtrinnet ved Sommarøy skole skal flyttes på kort varsel.

Tor Johannes Jensen

Ordføreren i Øksnes har kalt inn til et ekstraordinært møte i formannskapet onsdag.

Temaet er Sommarøy og Myre skole.

I oktober vedtok kommunestyret å slå sammen Myre og Sommarøy skoler, og at alle elevene skal samles på Myre skole etter sommerferien.

Foreldrene har kritisert at elevene skal flyttes til Myre skole, blant annet fordi de mener den er utrangert, gammel og burde vært revet forlengst.

Men nå går det fort i svingene. Etter det Bladet Vesterålen forstår må elevene i første til fjerdeklasse flytte til Myre skole allerede etter påskeferien.

Fredag ble alle foreldrene ved Sommarøy skole kalt inn til møte på mandag der de ble gjort kjent med beslutningen.

– Vi fikk beskjed om at slik blir det. De har ni skoledager igjen på skolen sin, og så blir de røsket opp. Det hadde ingen hensikt å komme med innvendinger, forteller Peter Jakobsen.

Han sitter i FAU og har vært totalt ukjent både med planene og det skolesjefen i møtet beskrev som hovedårsaken.

– Begrunnelsen vi fikk var at sykdom i lærerstaben har gjort det umulig å få kabalen til å gå opp med undervisning, sier Jakobsen til Bladet Vesterålen.

– Sykdomsfrafall har man ved alle arbeidsplasser, også på alle skolene i denne perioden på vinteren. Det må arbeidsgiver,  i dette tilfellet Øksnes kommune, ordne opp i. I stedet har skolesjefen aleine vedtatt at halve skolen skal legges ned nå, legger han til.

Det skal være skolesjef Lill Sørensen som har tatt beslutningen i samråd med rådmannen, ifølge informasjonen foreldrene fikk mandag.

Jakobsen forteller at da han ringte ordføreren etter møtet mandag, kjente hun verken til sykemeldingsproblemene eller planen om å flytte elever.

– Vi stiller oss helt uforstående til at en skolesjef kan ta en slik beslutning aleine. Ingen er informert, ikke engang politikerne.

– Spurte dere om hun hadde myndighet til å ta en slik beslutning?

– Ja. Vi fikk til svar at skolekontoret står fritt til å gjøre de justeringene som må til for at ungene skal ha en god skolehverdag. Men det er jo ikke det vi snakker om her. Du legger ikke ned en halv skole fordi det er sykdom blant lærerne, sier Peter Jakobsen.

Han mener årsaken er en helt annen.

– Det har vært drevet en skitten prosess for å legge ned Sommarøy skole. De som har stått hardest på for det, har stått høyt på barrikadene og sagt at Myre skole skal være klar til å ta imot elevene fra Sommarøy til høsten. Så ser man at dette klarer man ikke å få til. Anbudet på brakkeriggene som skal opp i skolegården er nettopp gått ut, og det er regler for hvor lang tid prosessen skal ta. Dette rekker de ikke. Dermed ser jeg at dette er et ledd i å demme opp kritikken som vil komme i august. Da kan de si at elevene allerede er flyttet over – i overfylte klasserom, sier han.

– Sykemeldinger er ikke relevant for å legge ned halve skolen. Det er ikke snev av verdighet i dette, tilføyer Peter Jakobsen.

FAU har ikke rukket å diskutere saka inngående. 

– De fleste er i sjokk ennå, kommenterer han.

– Hva sier ungene?

– Jeg har bare fått snakket med noen få. De er lei seg for at det skal skje. Og jeg har snakket med noen av de eldre elevene. De er lei seg for at de blir aleina igjen de siste månedene og at det ikke skal bli avsluttet på en ordentlig måte.

annonse