annonse

Psykiatri på deling

1485636658706.jpg
Reiulf Ruud, Gretha Evensen og Anders Svensson er kjempeglad for at Øksnes og Bø har klart å samarbeide om en psykiater. Psykiater på deling heter prosjektet de to kommunene kjører. (Foto: Trond K. Johansen)
1485636661345.jpg
Gruppearbeid med oppgaver som helsepersonell skal løse på tvers av deres faste båser. (Foto: Trond K. Johansen)

ØKSNES: – Få med brukerne og sett dem i sentrum. Det er de som vet hvor skoen trykker. Det var hovedfokus på temadagen i Øksnes denne uka.

Trond K. Johansen

Torsdag var helsepersonell fra Øksnes samlet til temadag omkring prosjektet «Psykiater på deling i Øksnes og Bø». Et unikt prosjekt som kun tre av landets kommuner har tatt i bruk.

Psykiatrisk sykepleier Gretha Evensen i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) er imponert over hva en har fått til i Øksnes og Bø og at de også har tatt inn erfaringskonsulenter i denne tjenesten.

Pasientens tjeneste

Fremtidens primærhelsetjeneste skal være pasientenes helsetjeneste, preget av tverrfaglig teamarbeid, basert på funksjon og ikke på diagnose, er budskapet fra kommuneoverlege i Bø, Anders Svensson, psykiater Reiulf Ruud i Øksnes og Bø og psykiatrisk sykepleier Gretha Evensen, som opprinnelig er fra Bø.

– Det er om å gjøre å få helsepersonell til å tenke nytt i forhold til helsetjenester i Norge. Når en person melder seg som syk (psykisk syk), handler det ikke bare om denne personen, men om hele nettverket rundt ham. Løsninga ligger i personens eget nettverk i det miljøet han lever livet sitt i, sier Evensen.

Den egentlige grunnen

– Det er ikke ei helsesøster som skal løse alt eller en doktor som har den rette løsningen eller medisinen. Spørsmålet er hvordan vi kan samarbeide på tvers av gruppene og få et helhetsbilde av pasienten og situasjonen rundt ham. Vi må tenke hele nettverket. Samhandling er et sentralt begrep her, sier Evensen.

Svaret ligger hos pasienten. Hvordan skal helsepersonell klare å utnytte de ressursene de har på en bedre måte, til hjelp for pasienten?

– Svarene ligger ikke hos helsepersonell, men hos den som opplever helseproblemene.

Tungt å reversere

I Norge er det et meget tungrodd system som er nesten endrings-ressistente.

– Myndighetene er nok interesserte i at det er brukerne som skal være i sentrum, men det er vanskelig å få oss helsefolk til å snu i forhold til tradisjonelle behandlingsmetoder. Vi vet jo alltid best, sier psykiater Reiulf Ruud.

Seminaret på Myre torsdag satte fokus på dette gjennom innledningende foredrag, gruppearbeid og plenumsdebatt.

.  

Kickstart

– Jeg håper at dette skal gi oss en kickstart til å fortsette å tenke nytt, snu om og sette brukeren i sentrum og få bedre samhandling mellom etatene, sier Gretha Evensen i NAPHA.

Hun synes Øksnes og Bø er tøffe som har satt igang et samarbeid der de deler en psykiater og bruker kommunale midler til dette. Det er alltids fylkeskommunen som finansierer prosjektet, men kommunene er med. Det er bare tre kommuner i hele landet som bruker av egne midler for å ha en ansatt psykiater.

Les om erfaringskonsulenten i Bøannonse

annonse

annonse