annonse

Renovere eller bygge nytt?

Befaring
Befaring: Teknisk Hovedutvalg var onsdag på befaring ved Myre skole for å se hvordan det står til med den gamle bygnignsmassen. (Foto: Trond K. Johansen)
orientering
orientering: Teknisk orienterte om planene som foreligger for Myre barneskole, enten det blir renovering eller nybygging. (Foto: Trond K. Johansen)

ØKSNES: Myre barneskole er ikke så dårlig som det kan se ut til på utsiden, men den må uansett renoveres nå.

Trond K. Johansen

Øksnes kommune står ved et nytt veivalg når det gjelder skolebygg. Myre skole er for liten til å huse elevene fra Sommarøya og Alsvåg og derfor må den utvides. I første om gang blir den utvidet ved at det bygges en modul-brakkerigg som skal kunne fungere i flere år.

– Vi har kontroll på at det er nok plass til Sommarøy-elevene som kommer over til høsten. Når brakkene kommer på plass, vil det være god plass, også for ungdomsskole-elevene som kommer fra Alsvåg neste høst (2019), sier Lill Sørensen ved skolekontoret til Bladet Vesterålen.

Det er utarbeidet en rapport om Myre skole, som onsdag ble orientert om i teknisk hovedutvalg og torsdag i hovedutvalg for skole og kultur.

Teknisk hovedutvalg kunne ved selvsyn se at den eldste delen av skolebygningen, som er fra 60-tallet, ikke ser særlig bra ut. Denne må renoveres ganske snart.

Fasader, vinduer og tak

– Vi må ta alle fasadene og vinduene i denne delen av bygget, men det er satt av midler til dette i langtidsbudsjettet, sier Bengt Stian Nilsen, som er fungerende kommunalsjef for teknisk.

– Det er ikke tatt noen bestemmelse om det skal bygges nytt eller renoveres. Vi vet at det vil ta minst fem år før vi kan starte prosessen med et eventuelt nybygg og inntil da er vi nødt til å ha det bygget vi har, pluss de nye modulene som skal settes opp mellom skolen og Fiskeriparken (NB-bygget).

orientering
orientering: Teknisk orienterte om planene som foreligger for Myre barneskole, enten det blir renovering eller nybygging. Foto: Trond K. Johansen

– Vi må uansett renovere skolen med nye fasader, vinduer og utbedring av tak, men dette har vi penger til og trenger ikke å ta opp lån for å få gjennomført. Det er estimert at dette vil koste rundt 5,5 millioner kroner, sier Bengt Stian Nilsen.

Det er ikke tatt stilling til nybygg ennå. En vil se en sammenheng mellom riving av aulaen, svømmebasseng-løsning og skolebygg slik at en ikke først bruker masse penger på å bygge for så å rive igjen.

Brakkerigg litt forsinket

Brakkeriggen, som bygges av JBM Modul AS på Dal noen mil nord for Oslo, er noe forsinket i og med at den måtte ut på en anbudsrunde 2. JBM Modul vant denne konkurransen, og det er de som skal bygge modulene som skal gi bedre romkapasitet for Myre skole.

– Vi vet ikke helt når de kommer på plass og kan tas i bruk, men vi har fått loving på at de skal være levert til Myre innen utgangen av uke 44, i begynnelsen av november. Deretter vil de bli satt opp og montert av montører fra JBM, sier Nilsen.

Det blir trolig lokale entreprenører som får jobben med grunnarbeid og infrastruktur som må klargjøres før brakkeriggen skal settes på plass.

annonse