annonse

Skal jobbe for bedre dekning

: Mobilmast i Hadsel. (Foto: Tor Johannes Jensen)

+ ØKSNES: Administrasjonen i Øksnes har hatt møte med Telenor, hvor den dårlige mobildekninga flere steder i kommunen ble diskutert.

Sverre Idar Lakså


annonse