annonse

Vil ha Halmøy inn i Tinden igjen

1496758729629.jpg
Formannskapet gikk enstemmig inn for å la familien Halmøy få fortsette å ha bruksrett og medlem i styret. (Foto: Sverre Idar Lakså)
1496758733555.jpg
John Danielsen (Sp) og Ken Ivan Reinholdtsen (FrP) var klart imot å stryke Halmøy fra vedtektene. (Foto: )

ØKSNES: For medlemmene av formannskapet ble det vanskelig å styre unna familien Halmøys historie i Tinden.

Sverre Idar Lakså

Da ordfører Karianne Bråthen åpnet møtet ba hun medlemmene forholde seg til vedtektsendringene, og ikke så mye annet.

– Å begrense seg til det som handler om vedtektene blir vanskelig. Vi er nødt til å ta med historia ellers mener jeg at vi gjør Tinden til skamme, sa Ellen Pedersen.

Se også: Tar Halmøy ut av Tinden

Hun påpekte viktigheten av Skjalg Halmøys rolle i Tinden, og at etterkommerne også er en del av Skjalg Halmøy.

– Derfor kan ikke jeg være med på dette forslaget. Jeg mener at vi bør gi oss tid til å få høre med Stiftelsestilsynet om alle formaliteter med disse endringene er i orden. Det er vanskelig å gå på denne innstillinga, sa Pedersen.

Halmøy er sjela i Tinden

Styret i Handelsstedet Tinden har endret vedtektene, og endringene innebærer at familien Halmøys rettigheter i Tinden, både når det gjelder bruk av hovedhuset, og rett til å oppnevne medlem til styret.

Jørn Martinussen støttet opp om uttalelsene til Ellen Pedersen, og sa at han i første omgang tenkte dette var ei enkel sak, men at han lurer på om ikke all informasjon er kommet fram.

– Jeg skjønner heller ikke hvorfor familien Halmøy må ut av Tinden.

– Kanskje Øksnes kommune kan oppnevne ett styremedlem, etter råd fra familien Halmøy? spurte Tore Christiansen.

John Danielsen gikk mange turer med legebåten til Tinden. Han fortalte at han sammen med Ellen Pedersen bestandig ble møtt av Skjalg Halmøy på kaia da de ankom.

– Skjalg Halmøy var sjela i Tinden, og jeg må si at da jeg leste om dette i Bladet Vesterålen måtte jeg legge avisa fra meg og lese det i flere omganger, sa John Danielsen.

Han tok til orde for at familien Halmøy skal komme inn i vedtektene igjen.

– Jeg mener vi bare skal bytte ut setninga som har med barn av Skjalg Halmøy med etterkommere etter Skjalg Halmøy, sa Danielsen.

Han avsluttet med å si at dersom etterkommere etter Skjalg Halmøy får bruksrett til huset igjen, så må kanskje denne retten tidsbegrenses igjen, og så får det være opp til dem å ordne opp seg imellom.

Skjønner ikke

Torfinn Kristoffersen støttet opp om de andre, og sa at han ikke får dette til å henge på greip.

– Jeg skjønner faktisk ikke hvorfor det skal være nødvendig at familien Halmøy skal skrives ut av vedtektene, vi må huske på at Frid Halmøy faktisk bor i Tinden, sa Kristoffersen.

Ken Ivan Reinholdtsen stilte spørsmål ved om det kan være andre interesser som gjør at familien Halmøy nå skrives ut.

– Jeg merker meg at Tinden brukes for å markedsføre et annet reiselivsanlegg, og jeg stiller meg spørsmålet om hva de to har med hverandre å gjøre, sa Reinholdtsen.

Tore Christiansen sa at han regner med at dersom Tinden brukes i reiselivssammenheng, så blir dette betalt for på vanlig måte.

– Jeg er også enig i at selvsagt bør Halmøy være i Tinden.

Ikke enig med styret

Formannskapet vedtok en uttalelse der de viser forståelse for at det må gjøres endringer i vedtektene, men at de vil at familien Halmøy fortsatt skal ha rettigheter i Tinden slik de har hatt. I paragraf to, der familien Halmøys rettigheter til bruk av huset defineres, foreslår formannskapet følgende:

– Det inngås en tidsfestet avtale på 20 år med rett til nye forhandlinger med etterkommere av Skjalg Halmøy vedrørende disponering av andre etasje i hovedhuset.

I paragraf fire som omhandler styret sammensetning foreslår formannskapet følgende:

– Etterkommere etter Skjalg Halmøy utpeker ett styremedlem med varamann. Hvis

de ikke kommer til enighet om hvem som skal utpekes, så utpekes dette

styremedlem og varamann av Øksnes kommune. Forslaget kom fra John Danielsen (Sp), og ble enstemmig vedtatt.