annonse

Her bygges det flest nye boliger

: De nye omsorgsboligene på Stokmarknes var med på å dra opp tallet for nye boligprosjekt i Hadsel. Men det bygges også leilighetskomplekser i Verkstedbakken på Stokmarknes søndre og på Torodden utenfor Melbu – begge i regi av Steinsvik Hus. (Foto: )

Temperaturen falt i nybyggmarkedet for boliger i fjor. Det ble både satt igang og fullført færre nye boliger enn i 2016. Men det er store forskjeller mellom kommunene.

  • Tor Johannes Jensen Torjo@blv.no - 76110950

Hadsel var den kommunen i distriktet der det ble satt i gang flest boligbygg i fjor, framfor Sortland og Øksnes. Det er stor forskjell på nivået i boligbygging i disse tre kommunene og de fire andre. Men det er særlig kommunens bygging av 20 nye omsorgsboliger på Stokmarknes som drar opp tallet her.

Foruten Hadsel var det Kvæfjord og Lødingen som hadde økning i nye boligprosjekt i året som gikk. Fallet fra 21 til 6 i Andøy forteller kanskje om konjunkturene i kjølvannet av stortingsvedtaket om Andøya flystasjon.

I året som gikk ble det satt i gang tilsammen 117 nye boligprosjekt i hele distriktet. Det var 17 færre enn året før, og det var store fall i byggeaktiviteten i Sortland og Andøy som dro summen ned.

Men det var i Sortland det ble fullført flest boliger i fjor, med 35, foran Hadsel. Både i disse to kommunene og i Andøy falt tallet noe, mens det økte i Øksnes, Bø og Lødingen.

Tilsammen ble det fullført 93 nye boliger i alle de sju kommunene i distriktet i fjor. Det var 16 færre enn de 109 året før.

Tallene blir litt ekstra belyst av statistikk for kommunal byggesaksbehandling.

Antall ferdigattester forteller om hvor mange byggesaker som ble avsluttet det året i hver kommune, og forteller dermed noe om aktiviteten i byggebransjen. Sortland avsluttet flere byggesaker enn alle de andre seks kommunene i distriktet til sammen, med 131. Hadsel ligger som nummer to med 55 avsluttede byggesaker – og kanskje overraskende – Kvæfjord som nummer tre.

En byggesøknad kan deles i to deler. Først sendes i så fall en søknad om rammetillatelse som angir de ytre rammene for byggeprosjektet. Etter forskriftsbestemmelsen er dette forhold som for eksempel hva slags tiltak det gjelder, størrelsen, fasader, forholdet til kommunal plan og avklaring i forhold til naboene. Neste fase er igangsettingstillatelse, som man kan søke om når rammetillatelsen er gitt. Her var forskjellene mellom kommunene store i fjor – fra 70 i Øksnes til 2 i Bø.

Igangsatte boliger

Tall for 2016 i parentes. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Hadsel 44 (19)

Sortland 31 (63)

Øksnes 21 (23)

Andøy 6 (21)

Kvæfjord 6 (0)

Bø 5 (5)

Lødingen 4 (3)

Fullførte boliger

Tall for 2016 i parentes. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Sortland 35 (55)

Hadsel 30 (33)

Øksnes 21 (13)

Bø 3 (2)

Lødingen 3 (0)

Andøy 1 (6)

Kvæfjord 0 (0)

Ferdigattester

Tall for 2016 i parentes. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Sortland 131 (34)

Hadsel 55 (27)

Kvæfjord 40 (27)

Øksnes 20 (25)

Andøy 8 (14)

Bø 0 (6)

Lødingen - (13)

For Lødingen foreligger ikke tall fra 2017.

Antall behandlede igangsettingssøknader

Tall for 2016 i parentes. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Øksnes 70 (100)

Kvæfjord 32 (56)

Hadsel 13 (161)

Sortland 13 (15)

Andøy 12 (10)

Bø 2 (26)

Lødingen - (31)

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse