annonse

– Bekymret for liv og helse

1484060768150.jpg
Kommuneoverlege Mette Røkenes er bekymret for beredskapen i Sortland. (Foto: Morten Berg-Hansen)

SORTLAND: – Vi har fått en svekket beredskap som følge av at det er færre ambulanser tilgjengelig.

Morten Berg-Hansen

Det sier kommuneoverlege Mette Røkenes i Sortland. Hun mener forholdene har vært mer kaotiske etter at Nordlandsykehuset iverksatte det tidligere vedtatte kuttet i ambulansetjenesten og fjernet én ambulanse fra Sortland.

– To ganger samme dag

– Vi har hatt to hendelser samme dag der en pasient blir satt igjen på legekontoret. Den ene pasienten måtte vente over én time før ny ambulanse kom for å hente vedkommende, sier Røkenes.

Hun sier hendelsen er uheldig, både for pasienten, og for beredskapen.

– Dersom en dårlig pasient blir lagt av på legekontoret på kveldstid, er legen alene med denne. Da kan ikke legen forlate, og kan ikke rykke ut på andre oppdrag. Dette svekker beredskapen i Sortland, sier Røkenes.

To avvik allerede

– Det vil også være et spørsmål i hvilken grad legen kan ta seg av andre pasienter samtidig, sier hun.

Røkenes sier det allerede er rapportert inn to avvik i tjenesten.

– Vi opplever situasjonen som usikker og frustrerende. Den føles mer kaotisk og mindre oversiktlig enn tidligere, da vi hadde bedre tilgang på ambulanse. Slik situasjonen er nå er vi veldig bekymret for liv og helse for innbyggerne.

Kommuneoverlegen sier hun blant annet frykter for at ambulansen ikke skal være tilgjengelig når behovet plutselig oppstår.

– Vi ønsker at ambulansene skal komme først til ulykker. De har god kompetanse og gjør en god jobb ved akutte hendelser.