annonse

Fylkesmannen er habil, sier Fylkesmannen

1497687708842.jpg
Massetaket i Kringelen. (Foto: )

SORTLAND: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ikke inhabil i saken om Kringelen massetak.

Morten Berg-Hansen

Det slår Fylkesmannen selv fast, etter å ha fått spørsmål om saken fra Rolf M. Lossius i Alpha konsulent.

Saken dreier seg om dispensasjon fra kravet til å lage reguleringsplan for Kringelen massetak.

I brevet til Lossius skriver Fylkesmannen at man ikke tidligere har funnet det nødvendig å skriftliggjøre vurderingen av habiliteten fordi «habiliteten ikke ble ansett som problematisk/omstridt i det hele tatt».

Problematisk

Lossius pekte på to forhold han mente kunne være problematiske. Det ene er at Arild Ingas datter arbeider på Reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen.

– Den ansatte i dette tilfellet har ikke vært saksbehandler for denne saken og hun er ikke overordnet noen av de som har vært saksbehandlere i denne denne saken, skriver Fylkesmannen.

Lossius trakk også fram at saksbehandler Aarskog er tidligere klassekamerat av saksbehandler og kommuneplanlegger Rune Kvannli i Sortland kommune.

– Fylkesmannen påpeker at Kvannli ikke var kommunens saksbehandler i dispensasjonssaken, men Martine Jensen Strømsnes. Kvannli er heller ikke part i saken på noen måte. Vi vil uansett bemerke at Aarskog og Kvannli ikke har en slik realsjon at det bør eller kan konstateres inhabilitet, eller forhold som er egnet til å svekke tilliten til saksbehandlers upartiskhet. Dette gjelder selv om Kvannli hadde vært kommunens saksbehandler for denne saken, skriver Fylkesmannen.

– Ingen tillatelse

I brevet fra Lossius er Fylkesmannen også bedt om å gjøre rede for rettsgrunnlaget bak Fylkesmannens beslutninger i saken.

– Fylkesmannen påklaget vedtaket da en dispensasjon fra kravet til reguleringsplan etter vår vurdering vil kunne påvirke de verdier Fylkesmannen er satt til å ivareta, uten at nødvendige undersøkelser er utført.

Fylkesmannen ba også om at klagen ble gitt oppsettende virkning:

– Massetaket har per dags dato ingen tillatelse etter hverken plan- og bygningsloven, mineralloven eller forurensningsforskriften. Vi kan i vår behandling av saken ikke legge til grunn at et massetak er drevet uten gyldig tillatelse siden 1970-tallet. Det ville derfor være en uheldig praksis hvis Fylkesmannen ikke ba om oppsettende virkning i denne saken, skriver Fylkesmannen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse