annonse

– Ikke alt er reinbeiteområder

: Oddmund Enoksen mener det ikke er noe som støtter opp om påstanden om at området Kvalsaukan-Sigerfjord er reinbeiteområde. (Foto: Sverre Idar Lakså)

+ SORTLAND: Oddmund Enoksen mener det er flere argument som taler for hans påstand om at området fra Kvalsaukan til Sigerfjord ikke er reinbeiteområde eller trekkområde for rein. – Kartene som legges til grunn er heller ikke noen god kilde, slår Enoksen fast.

Sverre Idar Lakså


annonse