annonse

– Ingen blir overvåket

Flere kameraer
Flere kameraer: Fra mandag vil kameraer også registrere inn- og utkjøring fra parkeringsplassen på sørsida av parkeringsplassen til Skibsgården. (Foto: Inger Merete Elven)

SORTLAND: – Vi har et kamerasystem som kun registrerer bilnummer ved inn- og utkjøring, understreker daglig leder Bjørn Heireng ved Skibsgården kjøpesenter.

Inger Merete Elven

Bakgrunnen for presiseringa hans er et brev som Jan Johansen på Sortland har sendt til Skibsgården, med kopi til ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Johansen skriver at han reagerer med bekymring på kameraene som er satt opp for å overvåke parkeringa utenfor Skibsgården. Han viser til at det nå også er satt opp kamera nederst i Rådhusgata, for å registere inn- og utkjøring til parkeringsplassen på sørsida av senteret.

– Har kommunen i det hele tatt gitt tillatelse til dette? Skal en ikke lengre kunne ferdes på en offentlig gate uten å overvåkes? Siden det ikke ser ut til å være noe sensorsystem for å registrere kjøretøyer, antar jeg at alle overvåkes, gående, syklende, flygende og sikkert også krabbende, skriver Johansen i brevet. Han spør videre om godkjenning fra datatilsynet og juridisk vurdering.

Bjørn Heireng i Skibsgården ber Johansen ta kontakt direkte med ham, dersom han har behov for å få forklart hvordan kamerasystemet fungerer.

– Her er det ingen som blir overvåket. Systemet finnes mange steder i Norge, blant annet på Gardermoen flyplass, og alle regler er selvsagt fulgt og klarert, sier Heireng.

To kameraer som er plassert på venstre side av veien nederst i Rådhusgata, ved innkjøringa til kjøpesenterets parkeringsplass på sørsida, vil for øvrig bli satt i drift fra førstkommende mandag.

Sist uke skrev Bladet Vesterålen at det nye parkeringssystemet som ble innført på nordsida av senteret har fungert etter hensikten: betydelig færre biler enn før står parkert lengre enn tre timer, noe som betyr at flere plasser frigjøres til kundene.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo sier hun kommer til å svare Johansen at det ikke er kommunen, men Skibsgården som håndterer denne saken.

– Men her er det kun bilskiltene som fanges opp av kameraene, og Sortlands innbyggere har ingen grunn til å føle seg overvåket. Det blir på samme vis som når man passerer en fotoboks, sier hun.annonse

annonse

annonse