annonse

Ja til overtakelse av gatelys

: Holmstaddalen bygdelag fikk 10.000 kroner fra Polarkraft-fondet for å dekke regninga for 2018. Her ser vi leder i Holmstaddalen bygdelag Rolf Arne Kristiansen sammen med Trond Nygård i Polarkraft. I bakgrunnen Magnus Østingsen. (Foto: )

SORTLAND: Formannskapet stilte seg torsdag positiv til at Sortland kommune overtar 31 gatelys langs fylkesvei 951 i Holmstaddalen fra Holmstaddalen bygdelag.

Inger Merete Elven

Kommunen fikk en henvendelse fra bygdelaget i november 2018, der det ønskes at kommunen overtar strømutgifter og vedlikehold på gatelysene som driftes av bygdelaget. Bakgrunnen er at bygdelaget ikke har økonomi til videre drift.

– De har gjort en god jobb med lysene, og nå er det helt naturlig at kommunen overtar, sa Høyres Liv Tjønsø i formannskapet.

annonse