annonse

Må sone etter underslag

Vesterålen tingrett
Vesterålen tingrett: (Illustrasjonsfoto) (Foto: Inger Merete Elven)

SORTLAND: En mann i 40-årene er dømt til 60 dagers fengsel for underslag i bedriften han ledet.

Morten Berg-Hansen

Mannen skal i en periode mellom 2014 og 2017 ha tilegnet seg verdier på vel 104.000 kroner fra bedriften han var leder for. Underslaget skal ha blitt begått ved at han beholdt varer og gjenstader som var betalt av selskapet, og ved å dobbeltføre utgifter på egne reiseregninger.

I Vesterålen tingrett tilsto mannen forholdene, og sammen med de øvrige bevis i saken finner retten at mannen har gjort det han var siktet for – og at han har handlet med forsett.

Tingretten peker i dommen på at økonomisk utroskap i størrelsesorden 100.000 kroner anses som grovt.

– Utgangspunktet er at straffen skal være ubetinget fengsel, heter det.

Mannen tilsto forholdene allerede i politiforklaring i mai 2018, og retten mener det skal tillegges vekt i formildende retning. Det samme gjør retten med det faktum at saken har hatt et langt tidsforløp, både fra underslagene ble begått og etter at saken ble meldt til politiet.

– Straffen settes til fengsel i 60 dager, hvorav 30 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

I dommen heter det at mannen har erkjent ansvar overfor den fornærmede bedriften, og han dømmes derfor til å erstatte firmaet 104.292 kroner.

Domfelte vedtok dommen da den ble lest opp for ham.

annonse