annonse

Naboen fjernet hekken til Tordis og satte opp mur

1456321740377.jpg
Steinmuren er 2,4 meter høy på det høyeste. (Foto: Hilde Jørgensen)
1456321745162.jpg
Muren går i grensen mellom Novstad og naboen. (Foto: )

SORTLAND: Da Tordis Novstad kom hjem til Sortland etter to dager på reise oppdaget hun at naboen hadde fjernet hekken hennes og satt opp en stor steinmur helt i grensa mot eiendommen. – Jeg taper verdi på eiendommen min, sier hun.

  • Fredrik Sørensen Fredrik@blv.no

Tordis Novstad bor i Kveldroveien på Sortland. Hun fikk ny nabo i 2014, og etter hennes syn har vedkommende tatt seg voldsomt til rette.

– Naboen fikk ferdigattest på huset sitt i slutten av november 2014. I begynnelsen av desember var jeg i Tromsø. Jeg var borte i to dager. Da jeg kom hjem, oppdaget jeg at det var kommet opp en forstøtningsmur som var 2,4 meter høg på det høgeste, helt i grensa mot min eiendom. Den gikk faktisk ørlite over også, sier Novstad.

Det var ikke det eneste som møtte henne. – Hekken min var også fjernet. Det gjorde meg skikkelig forbanna, sier Novstad.

Ny grensepåle

Novstad oppdaget også en ny grensepåle da hun kom hjem fra Tromsø.

– Da jeg spurte naboen hva dette betydde, sa vedkommende at det var Geo Lofoten som hadde foretatt oppmåling av tomten hans og at jeg hadde skrevet under på at det var greit. Jeg hadde skrevet under på Geo Lofotens oppmåling, men da var ikke denne grensepålen der, sier hun.

Novstad ga naboen beskjed om at hun ville ha ny oppmåling fra Sortland kommune, fordi hun ville vite hvilke grensepåler de skulle forholde seg til. Hun kontaktet kommunen, og de kom for å gjennomføre oppmåling.

– Naboen var da på ferie, og møtte ikke. Dette hadde vi ikke fått beskjed om. Kommunen innkalte til ny oppmåling da naboen var kommet hjem, men vedkommende møtte ikke, sier Novstad.

– Jeg fikk under oppmålinga bekreftet at mitt målebrev var riktig, og at de gamle grensepålene også var riktige, sier hun.

Tok kontakt

Hun sier at hun tidlig i konflikten tok kontakt med naboen.

– Mesteparten av arbeidet er blitt gjort mens vi ikke har vært hjemme. Jeg tok kontakt med naboen og spurte hvorfor vedkommende ikke hadde forsøkt å snakke med meg, men han har verken gitt nabovarsel eller søkt kommunen om tillatelse. Det er frustrerende, sier Novstad.

Det har den seneste tiden vært dialog mellom partene i nabofeiden.

– To ganger bare den siste tiden har naboen sagt at han skulle endre, eller gjøre noe og få utsettelse. Siste gang var en konsulent involvert. På befaring fra kommunen for to uker siden, hvor både naboen, konsulenten, jeg og ansatte fra teknisk etat i kommunen var til stede, hadde de laget et forslag som innebar at naboen skulle trekke hele muren én meter tilbake på sin tomt og senke høyden. Naboen fikk beskjed om å sende søknad til kommunen og levere nabovarsel. Så fikk jeg ei ny tegning i posten hvor muren ikke skulle trekkes tilbake, den skulle bare senkes på høyden. Slik har det vært hele veien. Jeg føler at saken treneres hele tiden, sier Novstad.

Verditap

Novstad mener at hun som følge av naboens tiltak har fått verdireduksjon på eiendommen sin.

Når det gjelder muren som er oppført, sier Novstad at utfyllinga bak muren er seks meter bred, og at det ikke er laget drenering.

– Alt overflatevann vil jeg få inn på min eiendom. Muren gjør også at det vil bli vanskelig å få vedlikeholdt plenen min på en ordentlig måte, sier hun.

Hekken har hun krevd erstatning for. Foreløpig foreligger det ikke ei løsning der.

– Må komme på banen

Selv har hun både kontaktet Sortland kommune og Fylkesmannen i Nordland.

– Naboen trenerer, og kommunen foretar seg lite. Jeg har prøvd å få hjelp, og kommunen har to ganger gitt naboen frist på fjerning av muren, og det ble også nevnt døgnmulkt to ganger. Men det skjer ikke noe, sier Novstad.

Hun frykter at andre vil komme i samme situasjon som henne, og mener Sortland kommune burde komme på banen.

– Med de nye reglene som er kommet, som gjør at man kan bygge større uten å spørre hverken naboen eller kommunen, er sjansen stor for at andre vil komme i lignende saker. Det kan bli mange konflikter, sier Novstad.

 

– Skal sende inn søknad

SORTLAND: – Vi er kommet med et nytt forslag i en byggesøknad, som vi er i ferd med å sende til Sortland kommune, sier nabo Ole Lund Riber.

– Denne saken har bakgrunn i en søknad som vi sendte inn i desember. Etter den søknaden og nabovarsel er det kommet innsigelse fra naboen, og vi er kommet med et nytt forslag som vi er i ferd med å sende over til kommunen. Alle synspunkter som er kommet fra naboen er vurdert og tatt hensyn til så langt som mulig, sier Ole Lund Riber.

Han understreker at søknadsprosessen pågår, og saken er ikke sluttbehandlet i Sortland kommune.

– Konsulent Leif Reinholdtsen og kontoret deres har bisttått oss i prosessen med å fremme byggesøknad, slik vi er bedt om av Sortland kommune, sier Riber.

Muren blir justert

– I søknaden som vi fremmer er det gjort en vurdering av de innsigelsene og påstandene som er kommet, sier Riber om byggesøknaden, der han sier at alle punktene er blitt kommentert utførlig.

– Har du bygget over grensa til naboen?

– Neida, vi har brukt et firma som har hjulpet oss med å arrondere terrenget. Det var en grenseoppgang før jul, og det er ikke påvist at det er gjort noe feil i det området vi snakker om nå, sier han.

– I den nye søknaden der går inn der foreslår vi å etablere en ny arrondering, den nåværende plasseringen av muren blir justert hvis Sortland kommune er enige i forslaget vårt. Det som ligger der i dag vil uansett bli etablert på en ny måte. Men at den er bygget på hennes eiendom slik den ligger i dag, er gjort av entreprenøren, det kjenner ikke jeg til, sier Riber.

Han understreker at muren vil bli justert, slik de søker om at den skal bli utformet. Der er ifølge Riber 5-6 punkter det er kommet innsigelser på, der de har gitt sitt tilsvar.

– Fjernet du hekken?

– Vårt tilsvar når det gjelder hekken er at den stod i grensen, og vokste inn i vår eiendom og i hennes. Vår entreprenør tok den bort, fordi den måtte bort når det måtte legges en del av muren der. Jeg regner med at vi finner en løsning der, sier han.

Søknaden ble ikke innsendt

Riber forteller at byggesaken begynte i 2013.

– Vi brukte et firma som gjorde alt av byggesøknadspapirer, så viste det seg i ettertid når underentreprenør gjorde det utvendige og gjorde steinarbeidet og etablerte arrondering som måtte gjøres for at vi skulle kunne bruke huset etter forutsetningene, så har ikke søknaden om akkurat den biten vært innsendt, sier Riber.

– Ikke var jeg oppmerksom på regelen, og jeg regnet med at entreprenøren vi hadde benyttet hadde gjort den biten, sier han.

– Vi etablerte skillet mellom våre to eiendommer, og det er søknadsplikt på det. Entreprenøren la muren i samråd med oss, men jeg var ikke på det tidspunktet klar over formaliteten med søknad, og det er det vi forsøker å få til nå, sier Riber.

– Har du passet på å gjøre tiltak mens naboen har vært bortreist?

– Jeg har hørt den påstanden, men det stemmer ikke. At vi etablerte denne muren og at tidspunktet sammenfalt med hennes fravær, er tilfeldigheter, sier Riber.

Ole Lund Riber synes det et forkjært at det skal skrives om saken.

– Vi ønsker ikke at dette skal balle på seg, vi skal tross alt leve som naboer i mange år fremover, sier han.

Søknad før helga

Riber ønsket å gi Bladet Vesterålen tilgang til byggesøknaden, der de utførlig har kommentert innsigelsene, men det ville ikke konsulent Leif Reinholdtsen sende over til avisen.

Reinholdtsen sier at fristen for naboinnvendinger er onsdag 24. mars, og at han trenger tid til å skrive innsigelsesbrevet før det sendes over til kommunen.

– Det jeg kan si fra oss er at vi behandler innsigelsene som kommer. Så er det gjort to prosjekteringsforslag. Med begge de alternativene som foreligger krever og utløser en søknadsplikt, sier Reinholdtsen.

– Det er gjort slik at alternativ to er prøvd tilpasset endel av kravene, slik at det søknadspiktige omfanget vil bli vesentlig redusert. Vi sender søknaden før helga, sier Reinholdtsen.

 

Lover å følge opp

SORTLAND: Sortland kommune lover å følge opp striden om muren.

– Vi beklager at dette har tatt tid. Det skyldes bemanningssituasjonen her på teknisk, og det skyldes også at det underveis i prosessen er skjedd endringer, sier rådgiver på byggesaker i Sortland kommune Marita Grande til Bladet Vesterålen.

 

– Ikke omsøkt

Hun bekrefter at støttemuren ikke er søkt om, og at dette skal gjøres.

– Dette må søkes om, både på grunn av plasseringen av muren i forhold til nabogrensen, og på grunn av høyden på muren. Det er unntak for murer under én meter, dersom de er to meter eller mer unna nabogrensen, og for halvannen meter høye murer, der avstanden er fire meter til nabogrensen, sier Grande.

Hun påpeker at murer som kommer nærmere grensen, eller som er høyere, skal søkes om.

– En mur som den som er anlagt i Kveldroveien skal søkes om, og det er ikke gjort, sier Grande.

 

– Vil være krevende

– Naboen frykter at en mur på under én meter, lagt i nabogrensen, vil bli tillatt fra kommunens side. Er det ei akseptabel løsning?

– Det er alltid ei vurdering som må gjøres, der man ser an situasjonen på stedet. Også utseendet til muren vil bli vektlagt. Men et slikt tiltak vil være krevende å få godkjent, om man ikke har samtykke fra naboen, sier Grande.

Hun er også klar på at dagens situasjon ikke vil bli godkjent.

– Må ha skjedd endringer

– Vi er heller ikke informert om at det å senke muren under én meter, og beholde den i nabogrensa, er et aktuelt tiltak. Det var ikke det som ble presentert for oss da vi sist var på befaring på stedet. Dersom dette er et alternativ nå, så har det skjedd endringer siden sist, sier Grande.

– Novstad føler at de stadige endringene fører til at saken treneres, og at kommunen gir nye frister, uten at de følges opp. Hva mener dere om det?

– Vi har også sett at det stadig kommer endringer. Derfor vil vi sende ut et brev denne uken der vi både setter frist for innsending av søknad og for gjennomføring av tiltaket. Fristene vil bli fulgt opp, sier Grande.

– Ikke fritt fram

– Kan man bygge som man vil i Sortland, uten at det får konsekvenser?

– Nei, det er absolutt ikke fritt fram for å bygge hva man vil i Sortland. I denne saken har vi ikke fulgt opp godt nok. Det skyldes bemanningssituasjonen her på teknisk. Det er uheldig at det har gått ut over Riber og Novstad, men nå skal vi altså følge opp saken.

Grande påpeker at Sortland kommune også arbeider med å forbedre rutinene knyttet til ulovlige byggetiltak ved å sette arbeidet i system, og ved å sikre at det er bemanning til å følge opp slik saker.

– Vi tror dette vil bli bedre når vi får økt oppmerksomhet om dette og vi får ressursene vi trenger for å følge det opp.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse