annonse

Nytt mannskap i Sortland IL

1487326380530.jpg
Tommy Dalheim sitter ett år til som leder i Sortland IL. (Foto: )

SORTLAND: Sortland IL beholder leder Tommy Dalheim, men bytter forøvrig ut hele styret.

Morten Berg-Hansen

Inn i styret kommer Mats Andre Aas, nestleder, og stremedlemmene Bjarne Eriksen og Grethe Nordgaard. Varamedlemmer er Nina Kraknes og Inger Lise Breivik.

– Det har vært utfordrende for valgkomiteen å finne et fullt styre, men årsmøtet har gitt styret og valgkomiteen i oppdrag å finne en femte person til å sitte i styret, sier Dalheim til Bladet Vesterålen.

Økt kontingent

Han er svært tilfreds med styremedlemmene som er tiltrådt, og mener både kjønnsbalansen, kompetansen og bakgrunnen til styremedlemmene er god.

Forut for årsmøtet var det debatt om medlemskontingenten i idrettslaget. Et enstemmig årsmøte valgte å heve denne til 1250 kroner for aktive medlemmer.

– Vi hadde lange og gode diskusjoner om denne og andre saker på årsmøtet, sier Dalheim.

Han mener økningen av kontingent er nødvendig, blant annet fordi andre inntektskilder og inntektsgivende arbeid er redusert.

Underskudd

– I 2016 gikk idrettslaget med 72.000 kroner i underskudd. Det er mindre enn året før, noe som viser at vi er på rett vei. Men jeg er ikke fornøyd med resultatet. Målet er at vi skal gå i balanse, sier Dalheim.

Idrettslaget har midler til å dekke underskuddet. – En av årsakene til at vi gikk i underskudd var at vi hadde budsjettert med å gjennomføre ei soneturnering som vi ikke ble tildelt.

Dalheim håper 2017-budsjettet holder stikk, og sier en viktig oppgave for styret blir å fortsette arbeidet med å samle og styrke laget.

– En viktig satsing er å få inn trenere med utdanning og kompetanse i ungdomsfotballen, trenere som også får kompensasjon for innsatsen sin. Foreldretrenere er gode, vi hadde aldri klart oss uten dem, men de strekker bare til opp til et visst nivå.

Tung spillerjakt

For a-lagets del er det aller meste klart foran sesongstart i ny tredjedivisjon. Steve Edvardsen trener laget uten assistent, men har ressurspersoner rundt seg som skal ta seg av de administrative oppgavene.

– Jakten på nye spillere har gått trått for Sortland IL. Hvorfor?

– Vi må gå i oss selv for å se hvorfor attraktive spillere ikke har Sortland som førstevalg. Men det må sies at vi er ikke misfornøyde med den spillerstallen vi har. Det aller viktigste for oss er å fostre fram gutter og jenter som en dag kan spille på a- og dame-laget.

– Og det laget vi har i dag ble seriemestre i fjor, og har et godt miljø. Det sportslige målet er å havne på øvre halvdel av tabellen, og det er spillerne gode nok til at vi kan klare, sier Dalheim.annonse

annonse

annonse