annonse

Rådmannen anbefaler: To barneskoler og én ungdomsskole

Sortland ungdomsskole
Sortland ungdomsskole: Skal bestå. (Foto: Svein Henry Wedding)

SORTLAND: Rådmannen har lagt fram sin innstilling til ny skolestruktur i Sortland. Den skiller seg litt fra forrige gang saken var oppe.

Inger Merete Elven

Saken skal først behandles i driftsutvalget 23. mai, før den kommer opp i formannskapet og kommunestyret.

Rådmannen anbefaler at det etableres én barneskole på Hinnøya, én barneskole på Langøya og én ungdomsskole (Sortland ungdomsskole).

Sist saken var oppe til politisk behandling var anbefalinga å også ha ungdomstrinn på Hinnøya, det vil si en 1.- til 10.-skole. Nå har man altså gått bort fra dette.

I høringsperioden kom det inn 26 høringsuttalelser.

– Etter vurdering av innspill gitt i høringsperioden knyttet til alternativ 4b, velger rådmannen å endre sin innstilling til alternativ 4a som høyeste prioritet. Dette innebærer en barneskole på Hinnøya, en barneskole på Langøya og Sortland ungdomsskole, står det i saksframlegget.

– Det er i hovedsak to argumenter som ligger til grunn for rådmannens endring av anbefaling. Dette er knyttet til behov for å skape tilstrekkelig bredde i fagmiljøet og utnyttelse av kapasitet ved Sortland ungdomsskole.

Sortland ungdomsskole har kapasitet til å ivareta alle ungdomstrinnselever i kommunen i hele perioden. Skolen var ny høsten 2011 og har fasiliteter som imøtekommer krav til fremtidens skoler.Bygging av en 1.-7.-skole på Hinnøya vil også være mindre kostnadskrevende enn bygging av en 1.–10.-skole, argumenteres det.

Kommunestyret bestilte utredning av skolestruktur i desember 2015. Forslaget til kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland skal gjelde fra 2019 til 2034.

I innstillinga heter det også at rådmannen skal utarbeide en handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur, og at denne handlingsplanen skal fremmes for kommunestyret innen 31. desember i år.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse