annonse

Skifter ut dekket i Blåbyhallen i desember

: Kunstgresset i Blåbyhallen skal skiftes ut, og kommunen har bestemt seg for to firma som man ønsker skal utføre jobben med deponering av det gamle kunstgesset og levering av det nye. (Foto: )

SORTLAND: Sortland kommune tilbyr oppdraget med å levere nytt kunstgress til Blåbyhallen til danske Laiderz ApS – for 1,5 millioner kroner.

Inger Merete Elven

Utskiftinga av kunstgresset skal foregå i perioden 10. til 21. desember, opplyser Sortland IL på sin Facebook-side. Hallen vil da holde stengt i samme periode.

Kommunen har gjennomført en tilbudskonkurranse med frist 12. november, og alle fem firma som har gitt tilbud har oppfylt kravene i konkurransegrunnlaget. Det går fram av et brev sendt fra kommunens Brynjulv Øverby til Laiderz ApS, som leverte det laveste tilbudet.

Kommunen foretrekker at kunstgressleverandør henlegger gammelt gress på anvist sted utenfor hallen, og at dette overtas der av annen leverandør for frakt til lokalt, godkjent deponi. Dette vil være vesentlig rimeligere enn å frakte gammelt gress til deponi eller gjenvinning i regi av leverandøren. Oppdragsgiver har derfor valgt denne løsingen, skriver Øverby.

Sortland kommune tilbyr avtale om levering av nytt kunstgress til Blåbyhallen med tilbyder Laiderz ApS til en verdi av 1.523.400 kroner, uten merverdiavgift.

Oppdraget avsluttes ved at det gamle kunstgersset henlegges på anvist sted utenfor hallen.

For delleveransen om opplasting, transport og deponiavgift ønsker kommunen, etter sammenlikning mellom fem tilbydere, å inngå avtale med Reno-Vest Bedrift AS. Selskapet får oppdraget med å deponere rundt 200 tonn gammelt kunstgress til en verdi av 150.000 kroner, merverdiavgiften holdt utenom.

Kommunen vil i nær fremtid kontakte både Laiderz ApS og Reno-Vest Bedrift AS, med tanke på kontraktsmøte, heter det i brevet.

Kommunestyret vedtok i oktober å forskuttere 1,9 millioner kroner til nytt kunstgress i Blåbyhallen.

annonse