annonse

Slanker Statens Vegvesen

: Trafikkstasjonen på Sortland. (Foto: Tomas Rolland, Statens Vegvesen.)

SORTLAND: Kjøretøykontrollene flyttes fra Vestmarka industrifelt til Gullesfjord, når Statens Vegvesen «effektiviserer» – slik Bladet Vesterålen tidligere har meldt. Oppkjøring på motorsykkel skal etter veidirektørens anbefaling heretter foregå i Harstad.

Mareno Leonhardsen

Sortland foreslås fortsatt å være servicekontor med førerprøver, både i lette og tunge klasser.

Sortland har i dag 945 lette førerprøver og 119 i tunge klasser, dessuten 225 forvaltningskontroller på lette kjøretøy – kjøretøykontroller.

Få MC-prøver

Av forslaget går det fram at stasjonen på Sortland bare hadde 20 oppkjøringer på motorsykkel i 2018, og at antallet oppkjøringer har vært svært lavt de siste årene.

Statens vegvesen har ikke et egnet område for å gjennomføre ferdighetsoppgavene ved den praktiske MC-prøven. Området som inntil sommeren 2018 ble benyttet, har ikke en størrelse og beliggenhet som ivaretar sikkerheten på en tilfredsstillende måte, verken for førerprøvekandidaten eller andre trafikanter. Området er lokalisert ved trafikkstasjonen og lar seg ikke avskjerme på en tilfredsstillende måte. Med den synkende etterspørselen de senere årene har Statens vegvesen heller ikke funnet det samfunnsøkonomisk forsvarlig å opprettholde kompetanse på MC for de to sensorene som har tjenestested ved Sortland trafikkstasjon. Harstad blir nærmeste sted med praktiske MC-prøver fra sommeren 2019, 68 km – pluss ei ferjereise – fra Sortland, dersom ikke ferja er innstilt, da.

Statens Vegvesen har ikke lenger egen kontrollhall på Sortland og gjennomfører kontroller i eksterne lokaler. Samling av kontrollaktivitetene stasjonen i Gullesfjord gir en mer effektiv utnyttelse av ressursene og sikrer likebehandling/kvalitet gjennom større volum, heter det i forslaget fra konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Divisjonene

De seks nye divisjonene som skal utgjøre det framtidige Statens Vegvesen foreslås slik:

• Veg: Tromsø

• Transport og samfunn: Trondheim

• Utbygging: Bergen

• Trafikant og kjøretøy: Arendal

• IT: Drammen

• Fellesfunksjoner: Moss

Avvikles

• Det blir opprettet fem regionale sentra i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer, med blant annet ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv. Det vil dermed skje med utgangspunkt i der Statens vegvesen i dag har sine region-veikontor.

• 22 av dagens 74 trafikkstasjoner skal legges ned.

• Enkelte kontorsteder avvikles når ansatte på disse stedene går over til fylkeskommunen som følge av regionreformen.

Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes med dette ut fra hovedstaden.

Som tidligere meldt, overfører Statens vegvesen også administrasjonen av fylkesveiene til fylkeskommunene.

Er du spesielt interessert, ligger detaljene her

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse