annonse

Slik blir Sortlands nye brannstasjon

IMG_0348_Cropped.jpg
Brannstasjonen sett fra krysset Kong Øysteins vei–Strandgata. (Foto: )

SORTLAND: Tegningene av brannstasjonen er nå ferdige.

Morten Berg-Hansen

Brannstasjonen i Sortland måtte tegnes om etter at politikerne vedtok å kutte kostnadsrammene for prosjektet.

Arkitekt Øyvind Lind i Norconsult informerte torsdag formannskapet om at det første som må gjøres for å redusere kostnadene er å redusere arealet.

Det er også gjort endringer ved at ambulansestasjonen ikke lengre er en del av første runde i prosjektet. Ambulansestasjon, politikontor og eventuelle lokaler til Fiskeridirektoratet vil komme som tilbygg til den foreslåtte brannstasjonen.

– Strategien vår er at vi må starte med det vi vet, nemlig brannstasjon. Og vi må sette av plass til utvidelser til de andre i blålysfamilien. Men vi kan ikke forskuttere noe som har med det å gjøre, for å holde kostnadene nede.

Lind påpekte at ulike alternativer er vurdert, både utkjøring østover og nordover, men at man har havnet på utkjøring direkte inn i Strandgata, med plassering av brannstasjonen lengst sør på Nortura-eiendommen. Utkjøring ut i Vesterålsgata er tenkt via Kong Øysteins vei. I reguleringsplanen er det satt av plass til fortau langs Kong Øysteins vei mellom Strandgata og Vesterålsgata.

I stasjonen settes det av plass til seks løp i vognhallen. Det blir også verksted, vaskehall og garderober og vaskerom, i tillegg til kontorer for de fulltidsansatte i Sortland brann og redning.

Utsiden er tenkt kledd med treverk som skal gråne, mens enkelte felter på fasaden skal få blåbyfarger. Det gjelder særlig mot sjøen samt rundt portene mot Strandgata.

Det forrige prosjektet, med ambulansestasjon var på over 1800 kvadratmeter. Nå er det redusert til 1120 kvadratmeter, uten ambulansene.

Kostnadene er samtidig redusert til vel 62 millioner kroner.

Christoffer Ellingsen (R) ville vite om Statens vegvesen er kontaktet om krysset Kong Øysteins vei–Vesterålsgata.

– Og hva er lagt til grunn for dimensjoneringa av vognhallen?

Teknisk sjef Torgeir Tobiassen sa at man håper at reguleringsplanen er ferdigbehandlet i september.

– Statens vegvesen mener også forslaget til kryssløsning er ei god løsning, sa Tobiassen.

– Opprinnelig var det tenkt sju kjøreløp i vognhallen, men det er nå redusert til seks, for å spare kostnader, sa arkitekt Lind.

– Hva er tenkt med anleggstrafikken i Kong Øysteins vei og til dette byggeprosjektet, spurte Silvia Ovik (H).

Hun ville også vite om man har sett sammenhengen mellom de trafikale utfordringene i Kjempenhøy, knyttet til ei planlagt større leilighetsutbygging, og planene for brannstasjon.

– Er dette sett i sammenheng, spurte Ovik.

– Førsteinntrykket mitt er at dette ser veldig bra ut, sa Roar W. Olsen (H).

– Er brannstasjonen stor nok? Hva er behovet? Seks løp og seks biler sier meg ingenting, la han til.

– Hva vil fremtiden bringe? Det blir større enheter og større brannvesen. I dag har vi tre store biler, og det er ikke behov for flere av de store bilene i den nærmeste framtiden. Men vi har flere små biler. Og vi er glad for at det tas høyde for utvidelsesmuligheter, sa brannsjef Ståle Rasmussen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.