annonse

Sortland Frp: – Strand skole inn i sentrumsskolen

: Freddie Andersen (t.v.) og Asbjørn Tingvoll i Sortland Frp ønsker at det bygges en ny sentrumsskole, som kan romme elever fra både Sortland barneskole, Lamarka, Strand og Holand skole. (Foto: Inger Merete Elven)
: Strand skole foreslås innbakt i en ny storskole på andre sida av sundet. (Arkiv (Foto: Roger Vagle)

SORTLAND: Frp mener det holder å bygge én ny skole, hensyntatt blant annet kommunens trange økonomi. I den nye sentrumsskolen hører også Strand-elevene naturlig heime, mener partiet.

Inger Merete Elven

Sortland Frp har diskutert skolestruktursaka i mange omganger, før man nå har landet på en konklusjon, og et forslag som vil bli fremmet i driftsutvalgsmøtet torsdag.

Partiet foreslår at det bygges én ny, sentral barneskole på Sortland, der man også definerer Strand som en naturlig del av sentrum. Den nye sentralskolen vil da omfatte elevene fra Sortland, Lamarka, Strand og Holand.

Samtidig går partiet inn for å beholde barneskolene både på Holmstad, Maurnes og i Sigerfjord.

Ungdomstrinnet på Holmstad foreslås flyttet til Sortland ungdomsskole. Partiet ønsker at forslaget beregnes og utredes nærmere av rådmannen.

– Bare brua skiller

– Vi ønsker å ta hele kommunen i bruk, og det ville falt oss tungt for hjertet å skulle legge ned distriktsskolene. I tillegg må jo dette finansieres, og det vil bli vesentlig enklere å skaffe penger til én ny skole, kontra to, sier førstekandidat for Sortland Frp, Freddie Andersen.

De argumenterer for at det er kun Sortlandbrua som skiller Strand fra Sortland sentrum, og mener Strand-elevene naturlig hører heime i den nye sentrumsskolen.

– Det har vært jobbet med gang- og sykkelvei over brua, og den vil komme, sier Asbjørn Tingvoll.

Sortland barneskole, Lamarka, Holand og Strand skole har i dag til sammen 633 elever, har de regnet ut. De mener det vil være rom for alle disse i en ny sentrumsskole, når det uansett må bygges en ny Sortland barneskole.

De er også inne på at det vil være lettere for kommunen å omsette og få noe igjen for bygg som ligger sentrumsnært, enn de som ligger ute i distriktene.

– Nærskolen er limet

Første til sjuende trinn skal fortsatt være på Holmstad, Maurnes og i Sigerfjord, mener partiet.

– Dette har også mye med økonomi å gjøre. Sortland kommune er pressa, der vi er avhengig av å bruke av disposisjonsfondet for å få saldert regnskapet. Lånegjelda vil nok øke uansett hvilken modell vi velger. Men vi ser at Sortland barneskole må det gjøres noe med uansett, og da kan vi fleske til litt ekstra i den og bygge en del større, sier Andersen.

– Å samle skolene som ligger i sentrum blir rimeligere, når de uansett ligger så nært.

Sortland Frp er opptatt av å fortsatt ta hele kommunen i bruk. Det er bakgrunnen for at man vil beholde de skolene som er lengst unna sentrum, som ville fått lengst vei til skolen ved en nedleggelse: Holmstad, Sigerfjord og Maurnes.

– Disse bygdene mener vi må få beholde nærskolen sin. Det er viktig at iallfall barnetrinnet er i bygda. Skolen er limet i samfunnet, der blant annet musikkorps, kor og idrettsbaner ligger i tilknytning til skolene. Det viser seg å være vanskelig å ivareta dette dersom skoledrifta legges ned, sier Tingvoll.

– Høyre-forslag for dyrt

Høyre var først ute med å lansere et standpunkt i skolestruktursaka. Høyre går inn for to store, nye barneskoler på Sortland og Strand, én ungdomsskole, og at bare Holmstad skole beholdes av dagens barneskoler. I mange saker samarbeider Høyre og Frp i Sortland, men ikke i dette tilfellet.

– Vi synes jo Høyres forslag var visjonært, men litt for ekspansivt. To nye skoler samt idrettshaller, det blir ei voldsom investering. Vi ser ikke for oss at det er mulig å få til, slik som den økonomiske situasjonen er nå, sier Tingvoll og Andersen.

– Det blir nok vanskelig nok å finne midler til én ny skole, tilføyer de.

De spør seg også om det finnes nok offentlig areal på Strand til bygging av en ny skole der. Og kanskje også en idrettshall.

Sortland Frp kaller sitt forslag et kompromiss mellom Høyres forslag og de mer desentraliserte forslagene som er kommet fra Rødt og Sp.

– Vi ønsker å bygge bru mellom distriktene og sentrum, sier de.

– På Maurnes, Holmstad og i Sigerfjord trengs noe oppgradering av byggene. Det er vi klar over, men det blir uansett mye rimeligere enn å bygge helt nytt, mener Tingvoll og Andersen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse