annonse

Sortland Høyre: Vil skrote parkeringsforslag

: Høyres Ann-Rita Mårstad (t.v.) og Marthe Hov Jacobsen påpeker at det er plenty parkeringsplasser på Sortland, og mener utfordringene kan løses uten at man innfører parkeringsavgift. (Foto: Inger Merete Elven)

SORTLAND: Sortland Høyre ønsker et fortsatt avgiftsfritt sentrum, og vil i torsdagens kommunestyremøte lansere et alternativ til rådmannens forslag om parkeringsavgift etter tre timer.

Inger Merete Elven

– Vi har gått til valg på at vi skal ha et avgiftsfritt sentrum, og det står vi ved, sier partiets Marthe Hov Jacobsen og Ann-Rita Mårstad.

Til torsdagens møte i kommunestyret foreslår rådmannen å gå videre med første fase av ”en helhetlig

parkeringsløsning” for sentrum. Det vil blant annet innebære at parkering blir gratis i kun tre timer i semtrumskjernen. Utover dette må man betale.

Tidsregistrering skal kunne gjøres på en telefon-app. Det etableres en registrerings-automat på den største parkeringsplassen for brukere som ikke ønsker å benytte app, heter det i forslaget.

Ledige arealer

Høyre mener dette ikke vil være riktig vei å gå:

– Vi har forståelse for at det er ei utfordring med parkeringsplassene, og i første rekke er det ansatteparkeringa som skaper utfordringa. I saken som rådmannen legger fram er det ei forutsetning at det skal legges til rette med egne plasser til de ansatte. Og vi mener det må kunne løses uten å skyve problemet over på kundene, sier Jacobsen, og peker på at kommunen har ledige arealer forholdsvis sentralt som kanskje kan tas i bruk til dette.

– Kommunen og næringslivet bør samarbeide om å tilrettelegge for ansatteparkering, sier hun.

Høyres alternative forslag dreier seg om å terminere hele prosjektet som nå er satt i gang.

– Vi forslår å avslutte saken, med det forslaget som nå foreligger. I stedet foreslår vi at kommunen og næringslivet går sammen om å finne ut hvordan man kan tilrettelegge plasser for de ansatte, sier Jacobsen.

Dersom man klarer å tilby fornuftige parkeringsplasser for de ansatte som jobber i sentrum, mener Sortland Høyre at resten vil løse seg selv – uten noen parkeringsavgift.

Kostnader

– For det er jo nok parkeringsplasser å ta av på Sortland: nærmere bestemt 1.700. Samtidig vet vi at bare litt over 800 av disse faktisk er i bruk. I dag er mange av de mest attraktive parkeringsplassene opptatt av ansatte, slik at det blir vanskelig å finne plass for de besøkende. Det er der utfordringa ligger, sier Jacobsen, og mener rådmannens forslag ikke er spesifikt nok på hvordan dette skal løses.

– Det står at man skal tilrettelegge for at de ansatte skal parkere lenger unna sentrum, men ikke hvor de skal gjøre av seg, sier hun.

Høyre-politikerne peker også på at det ligger betydelige kostnader for kommunen i forslaget som foreligger fra administrasjonen. Nærmere bestemt 1,2 millioner til blant annet parkerings-app, skilting og ansettelse av en byvert som skal være med å håndheve opplegget.

– Man håper jo at prosjektet skal være selvfinansierende, men det er små marginer i dette, og når ordningen først er innført vil det være en smal sak å korte inn gratisparkeringa til to timer for å hente inn mer penger, advarer Mårstad og Jacobsen.

– Er det tid nå til å starte helt på nytt?

– Ja, dette er en såpass viktig sak, at det må vi bare ta oss tid til.

– For Høyre dreier det seg om det prinsipielle i det, at vi ønsker besøkende fra hele regionen velkommen til Sortland. Vi har et fortrinn med gratis parkering, i forhold til Harstad, som vi ønsker å beholde, sier Mårstad og Jacobsen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse