annonse

Sortland snudde skuta

: Sortland kommune reåpnet sykehjemsplasser i Håløygtunet i mars. Det har virket inn på evnen til å ta imot utskrivingsklare pasienter fra Nordlandssykehuset. (Foto: )

Nå klarer Sortland å ta hand om pasientene som trenger hjelp når de kommer ut av sykehuset.

Tor Johannes Jensen

Når en pasient på sykehuset er klar til å skrives ut, er det kommunen som overtar ansvaret hvis vedkommende trenger pleie eller helsetilbud videre. Hvis kommunen ikke har kapasitet til å gi det, kan pasienten bli liggende på sykehuset inntil det lokale tilbudet er på plass. Men da koster det 4.747 kroner per pasient per døgn.

Fra 110 til 0

Sortland hadde store problemer med å ta imot utskrivingsklare pasienter fra Nordlandssykehuset utover året i fjor og på begynnelsen av året i år. Hovedgrunnen var at man manglet sykehjemsplasser til pasienter som ikke kunne bo heime etter sykehusoppholdet. Men nå er trenden snudd.

Pasientene fra Sortland tilbrakte 110 døgn på sykehuset i januar etter at de kunne vært skrevet ut, og i februar var tallet 97. Men i mars var man nede i fire døgn. I april var det bare ett liggedøgn, og i mai ikke ett eneste.

Samlet har det likevel kostet kommunen over en million kroner til nå i år, på grunn av de to første månedene.

Flere med god utvikling

I Hadsel går det også riktig vei, men her var utgangspunktet bedre. Pasienter herfra har ikke tilbrakt mer enn til sammen fire døgn på sykehuset til nå i år, mot 59 døgn ved utgangen av mai i fjor. Til sammenligning med Sortland har det kostet kommunen snaue 19.000 kroner.

I Bø har utskrivingsklare pasienter bare hatt til sammen to døgn på sykehuset de første fem månedene i år, mot 21 til samme tid i fjor.

Øksnes har også lyktes i å ta imot egne pasienter bedre enn i fjor. Så langt i år er det bare ett liggedøgn for utskrivingsklare pasienter, mot 24 til samme tid i fjor.

Verre i Andøy

Andøy har større problemer i år enn i fjor. Så langt i år har pasienter fra Andøy hatt 33 døgn som overliggere på sykehuset, mot bare fem ved utgangen av mai i fjor. Men brorparten av overligger-døgnene var i januar, og i mai var det ingen.

Tallene kommer fra samhandlingsavdelinga i Nordlandssykehuset.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse