annonse

Spørsmål om Flesnes oppvekstsenter

: Flesnes oppvekstsenter. (Foto: Hilde Jørgensen)

KVÆFJORD: Angående vedtak om nedlegging av barnehage på Flesnes Oppvekstsenter fra 01.08.2018 og kommunestyrets utredning om skolestruktur, utsatt sak til oktober.

Vi ber om administrasjonssjefens skriftlige svar på følgende spørsmål:

• Kvæfjord kommune har etter det FAU er kjent med, ikke tilkjennegjort informasjon i sak om nedlegging for Oppvekstssenterets foresatte til skolebarn/ barnehagebarn. Er rutiner for ivaretakelse av foresatte så mangelfulle at ingen fortsatt ikke er informert pr. 07.06.2018? Hva er agendaen til administrasjonen med å ikke framholde slik informasjon?

• Innstiller administrasjonen at barnehageplasser og SFO-ordning følger utsettingsvedtaket, og opprettholdes etter 01.08.2018 og ut skoleåret 2019 ?

• Dersom vedtak om nedleggelse opprettholdes etter KS junimøte: Hvordan og til hvilken kostnad, tenker Kvæfjord kommune å ivareta lovpålagt SFO-ordning for barn i kretsen fra 01.08.2018 til 20.08.2018 når nytt barnehageår starter?

• Har administrasjonen tallfestet reell innsparing på en nedlegging av barnehage som i et halvt år vil mangle ett barn for å tilfredstille vedtak om minimumsantall barn. Når man tar høyde for fortsatt oppvarming og bruk av lokalene. Eller er det planlagt å stenge ned oppvarming og sette lokalene i såkalt ”møllpose” ?

• Dersom kommunestyret ved endelig behandling av sak om skolestruktur kommer frem til opprettholdelse av barnehage og SFO, har kommunen en plan for å hindre merkostnad ihh. til oppsigelser, nyansettelser, og slike tilleggskostnader i tilfelle nedleggelse fra 01.08.2018 ?

• Skal stillinger i barnehage/ SFO tilbys omplassering internt i Kvæfjord kommune, eller er det vanlig oppsigelsesprosedyre som gjøres gjeldende?

• FAU hadde i høringsuttalelse 10 grunngitte spørsmål, og krav om nærmere redegjøring av alternativer. Hvorfor er ikke disse besvart av kommunen ihh. til frister i forvaltningsloven ?

FAU ønsker å gjøre oppmerksom på at det finnes barnefamilier i kretsen som per i dag står på venteliste for barnehageplass i nabokommunen, med ukjent resultat.

De har ikke, slik det ser ut nå, mulighet til å søke plass på Flesnes oppvekstsenter, fordi vedtaket om nedleggelse på merkverdig vis ble gjort fire måneder før søknadsfristen for barnehageplass.

FAU Flesnes

Oppvekstssenter og interesserte foresatte

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse