annonse

Stort rådslag for å hjelpe ungdom som sliter med skolen

: Fylkesordfører Sonja Steen og leder for prosjektet som skal hjelpe ungdom til å fullføre videregående skole, Sonja Nilsen. (Foto: Hilde Jørgensen)
: Ingebjørg Mæland leder for Ung invest Buskerud, og Melhia, skoleelev som fortalte om sine erfaringer med tilbudet. (Foto: )
: Cirka 60 pesoner fra fylke- og kommunenivå var samlet. (Foto: )

SORTLAND: Rundt 60 fagpersoner møttes på Sortland for å rådføre seg om tiltak for at ungdom skal kunne gjennomføre skoleløpet og få en sjanse på arbeidsmarkedet. Hilde Jørgensen

Hilde Jørgensen

Det er trinn to i et forprosjekt som videregående skoler i Vesterålen og Nav-kontor i regionen har satt i gang. Denne gangen var det folk fra fylkesadministrasjonen, fylkesmannen, ordførere, skoleledelse, kommuneadministrasjon og nav-kontor som var representert.

Suksess i Buskerud

Prosjektet som er satt i gang av nettopp Hadsel og Sortland videregående skoler og Nav-kontorene i vesterålskommunene og Lødingen, er inspirert av Ung Invest i Buskerud, som var invitert til rådslaget i Kulturfabrikken.

Buskerud-prosjektet presenterte derfor hva de har gjort og metoden.

Meliha, en ungdom som er med i ung Invest sa at hun hadde stor nytte av tilbudet. Hun lager nå mat og er med på catering i ung Invest-kafeen, da hun ikke kom inn på påbyggingsløpet.

– Det hele handler om å få et godt liv, og noe lurt har vi gjort i Buskerud som vi ønsker å dele, sa leder for ung Invest Buskerud, Ingebjørg Mæland.

En kortfilm ble også presentert, der en annen ungdom satt ord på hjelpen han har fått med tilbudet.

Et veikart er litt av metoden for at ungdom skal komme videre, få inspirasjon til å fullføre skolen og komme seg videre.

Meliha hadde laget et veikart for ti år fram i tid. Der har hun skrevet ned mål hun vil oppnå, og nye mål.

– Det er viktig at man setter seg ned og tenker, tar seg tid til å lage seg et bilde for hva man ønsker seg framover. Det blir et steg til at hver enkelt sin drøm kan bli realisert. Så dette er en veldig fin måte som vi jobber på, sa Mæland og gikk mer detaljert inn på arbeidsmetoden til tilhørerne.

Noen trenger tid

Fylkesordfører Sonja Steen var tilstede og sa at med 220 til 300 ungdommer uten tilbud på arbeid i Nordland er for mange.

– Vi er nødt til å se den enkelte og høre hva de vil. Den såkalte NEET-ungdommen (Not in education, employment or training) er et internasjonalt begrep, i Vesterålen er dette tallet for høyt, sa Steen.

– Dette er noe både stat, fylke og kommunene har ansvar for, og vi på fylkesnivå jobber knallhardt for å få ungdom i arbeid. Fylkestinget har vedtatt mål for å få flere gjennom skolen. Her vi er nå skal vi forsøke å finne konkrete tiltak, samtidig ser vi at de tiltak vi har gjort for at ungdom skal komme seg gjennom det videregående skoleløpet har fungert. Over ti år er det 77 prosent av ungdommene som fullfører, sa hun.

– Jeg tror at ungdom trenger tid, og at det er viktig at de får en ny sjanse, for kanskje har de bare valgt feil. Vi som myndighet har plikt til å hjelpe ungdom til en jobb og et meningsfylt liv, og vi er nødt til å samarbeide for å lykkes Så jeg er spent på hvilke tanker og ideer som kommer fram i dette rådslaget, sa Steen, som syntes det var spennende at Vesteråls-regionen går sammen og ser helheten med å arbeide ilag på dette feltet.

Det var grunnmuren til prosjektet som ble lagt mandag, og det ble politisk forankret.

– Neste steg er at ungdom og næringsliv er med. I dag er vi samlet mange for å sanke gode ideer. At Ung Invest Buskerud presenterer seg, betyr ikke at vi trenger å bli en kopi av dem. Vi skal bruke ideene vi får her blant annet til å skrive en finaniseringssøknad for prosjektet, sa prosjektleder Sonja Nilsen, som var svært godt fornøyd med frammøtet.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse