annonse

Strømpriser under lupen på Sortland

: Kraftkabler ut av landet bidrar til økte strømpriser for norske forbrukere og dårligere konkurranseevne for norsk industri, mener Hogne Hongset, som skal innlede på temamøte med Vesterålen og Lødingen Nei til EU. (Foto: Tor Johannes Jensen)
: Hogne Hongset. (Foto: Kagge forlag)

En tidligere informasjonssjef i Statoil skal trekke sammenhengen mellom økende strømpris, nye vindkraftverk, krafteksport og Norges medlemskap i EUs energiunion ACER, når Nei til EU inviterer til temamøte på Sortland.

  • Pressemelding

Hogne Hongset er tidligere informasjonssjef i Statoil og arbeidet i ti år med næringspolitikk som spesialrådgiver i Industri Energi. Nå bruker han mye tid på å vise fram det han mener er konsekvenser av norsk energipolitikk. Til uka er han foredragsholder når Vesterålen og Lødingen Nei til EU arrangerer temamøtet «Hva skjer med strømmen vår» på Sortland.

Jonas Ellingsen, som er styremedlem i Vesterålen og Lødingen Nei til EU, fremhever at 90 prosent av kraftressursene i Norge eies av kommuner, fylker og stat, og dermed er fellesskapets eiendom.

– Rimelig strøm til næringsliv og innbyggere har vært et fortrinn i vårt kalde land, og vi bør være opptatte av hva som skjer med kraftressursene våre. Mange føler nok at utviklingen går i feil retning, uten at man kan sette ord på hva som skjer. Kraftmarkedet virker komplisert og vanskelig å forstå, spesielt når man trekker i ACER og EUs energimarkedspakker. Derfor har vi tatt initiativ til møtet, sier Ellingsen.

Ifølge Hongset driver kraftkablene strømprisene til værs i Norge, fordi de knytter oss til markeder som vil betale mer enn norske forbrukere. Han mener det er hensikten, og viser til at Norge kunne hindret det med nasjonal kontroll, men ikke som medlem i ACER. Det kan bety slutten på rimelig strøm til oppvarming i vinterlandet Norge. Men selv mener han den største faren er at norsk næringsliv står i fare for å miste konkurranseevne, noe som kan bety tap av arbeidsplasser.

Dessuten frykter han skader på norsk natur som følge av mer effektkjøring, der kraftverkene starter og stopper i raske skift, noe som gir mer nedtapping og rask oppfylling av vannmagasiner. Og han spår også flere store utbygginger av nye vindkraftverk som følge av flere kabler og økte strømpriser.

I foredraget på Sortland vil Hogne Hongset trekke opp historien rundt norsk el-kraft, med utgangspunkt i at norske politikere allerede i 1930-årene ville selge kraftressurser til Tyskland, og videre i det han beskriver som et kupp fra daværende olje– og energiminister Eivind Reiten i 1990, da han liberaliserte energiloven, så strømprisene steg og energiselskapene fikk økte inntekter.

– De seinere årene har man også registrert politisk initiativ for å oppheve hjemfallsretten, som sikrer at kraftressursen går tilbake i felleskapets eie når konsesjonsperioden for kraftselskapet utløper, tilføyer Ellingsen.

– Folk flest har heldigvis våknet opp til utviklingen i kraftmarkedet, og debatten er i gang. Jeg gleder meg til å besøke Sortland, sier Hongset, som bruker mye tid på å reise omkring med foredrag.

– Det blir rom for spørsmål og meningsutveksling underveis, og vi har også invitert de lokale kraft- og nettselskapene. Når vi skulle hente inn en innleder om temaet, er han den beste, med sin bransjebakgrunn, og jeg regner med at dette skal bli både interessant og lærerikt, sier Jonas Ellingsen.

Han peker på at vindkraft er et aktuelt tema i Vesterålen, med ulike meninger om det man har fått på Ånstadblåheia.

– Vi har en stor vindkraftdebatt på nasjonalt plan. En sak har alltid har to sider og det gir også delte meninger i befolkningen. Vindkraft og fornybar energi har utvilsomt en grønn profil, men kritikere påpeker at det er lite mening i å ofre verdifulle naturområder for å redde miljø og klima. Hogne Hongset er en tydelig stemme med klare meninger i denne debatten, tilføyer Ellingsen.

Hogne Hongset har også tatt oppgjør med kraftbransjen gjennom flere spenningsromaner, som blant annet MafiELa (2016) og Vindbaroner (2019).

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse