annonse

Synspunkt|Miljøpartiet De Grønne vokser kraftig i hele landet

Innlegg
Innlegg: Mika Gaunitz Renard. (Foto: arkiv)

  • Av Mika Gaunitz Renard

Folk flest har nå oppdaga Miljøpartiet De Grønnes politikk, og vi ser en kraftig vekst i hele landet. Det er vi selvfølgelig meget glade for.

Fem ting du får hvis Miljøpartiet De Grønne vinner valget:

1. Mer frihet, fritid og rettferdighet gjennom en rettferdig skattepolitikk, sterkere velferdsordninger og forsøk med borgerlønn.

2. En nærings-politikk for å skape nye grønne arbeidsplasser innen fornybar energi, foredling av biologiske resurser samt marine og maritime næringer, slik at oljeeventyret får en lykkelig slutt.

3. Grønne byer som bygges på menneskenes premisser, ikke bilens: hvor barn kan gå og sykle trygt til skolen.

4. Bedre og billigere kollektivtrafikk.

5. En grønn mat-revolusjon. hvor vi lager mer norsk mat, slutter å bygge ned matjord og hjelper og støtter bøndene å skifte til økologisk jordbruk. Vi satser på sunn nærdyrket mat gjennom andelslandsbruk, matkultursenter, urbant landbruk, besøksgårder og en sterk markedsføring av lokalt produsert mat.

6. En storsatsning på å kutte klimautslipp og bevare natur lokalt, gjennom en radikal klimabudsjett og vern av fjorder, hav og naturområder.

Mika Gaunitz Renard,

styremedlem, MDG Sortland

annonse