annonse

Synspunkt | Naturvernforbundet – korrupt?

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Natur. (Foto: arkiv)

Hvorfor har ikke Naturvernforbundet kommet med høringsuttalelse til reguleringsplanen for Evenes flyplass, spør Tore Svendsen.

  • LESERNES MENING

Sterke ord? Jo, det er det. Bakteppet for å bruke det ordet er Naturvernforbundets(NVF) passivitet i forbindelse med utbyggingen av Evenes flyplass/flystasjon.

Stortinget har vedtatt at Andøya Flystasjon skal nedlegges og overvåkingsflyene som er stasjonert der, skal overføres til Evenes flyplass, som skal oppgraderes og utvides. Planprosessen i denne sammenheng er i gang gjennom en statlig reguleringsplan. Utvidelsen av Evenes flyplass samt etablere ny flystasjon, berører mange miljøaspekter uten at jeg skal komme nærmere inn på disse nå, derfor er det naturlig å kontakte NVF for å høre deres syn. Jeg har kontaktet lokallaget, fylkeslaget og NVF sentralt, men fikk ingen kontakt!

Etter at høringsfristen for den statlige reguleringsplanen er gått ut ser jeg at NVF ikke står på listen over de som har gitt uttalelse, men det var flere som hadde bedt om utsatt frist. Forsvarsbygg opplyser at NVF ikke er blant disse.

Underveis har jeg fått tips på et navn sentralt som jeg kan prøve å kontakte, da jeg er overrasket over at NVF hverken har gitt uttalelse eller har bedt om forlenget frist. Vedkommende jeg kontakter kan ikke svare på hvorfor NVF ikke har svart på høringen, men det er lokallagene/fylkeslagene som gir uttale i enkeltsaker. Vedkommende sier at de er kjent med saken sentralt og at det har vært tema over lengre tid. De har diskutert den internt. Jeg kan kontakte regionsekretæren for nærmere opplysninger, for han har informert sentralt at de hadde dialog med utbygger. Regionsekretæren har jeg ikke fått kontakt med og han har heller ikke ringt tilbake.

Jeg tar kontakt med Forsvarsbygg for å høre om NVF er invitert til å komme med merknader til den statlige reguleringsplanen og hvis, hvilken adresse de hadde sendt denne til. Svaret overasket! NVF er ikke blant de som har fått planen tilsendt for uttale! Hæ? Så jeg spør tilbake(27/6): Hvorfor ikke? Forsvarsbygg kunne ikke(?)/ville ikke(?) svare direkte, men jeg skulle få svar «neste uke»(uke 27). Da jeg ikke fikk noe svar i slutten av uken tar jeg kontakt igjen med Forsvarsbygg for å høre hva de hadde funnet ut. Forsvarsbygg overrasker nok en gang med svaret: Har tatt ferie, tilbake 29/7!

Så tilbake til overskriften. Naturvernforbundet har vært kjent med utbyggingsplanene på Evenes over lengre tid, de har diskutert den og de har vært i dialog med utbygger. Forsvarsbygg har ikke sendt reguleringsplanen til Naturvernforbundet og unngår å svare på hvorfor så ikke har skjedd. Så kan man spørre seg: Hvordan har dialogen mellom Naturvernforbundet og Forsvarsbygg forløpt? Uformelle samtaler eller formelle møter? Referat? Har denne dialogen brakt Naturvernforbundet til taushet, eller er de kjøpt og betalt?

Tore Svendsen,

medl. enn så lenge

Les Naturvernforbundets svar her!

annonse