annonse

Tålmodigheten er snart brukt opp

1489759283166.jpg
Verneombud Einar Alf Støversten mener mannskapene må få ny brannstasjon snarest mulig. (Foto: Morten Berg-Hansen)

SORTLAND: – Vi er blitt holdt med prat i over seks år. Nå må Sortland se og bygge ny brannstasjon.

Morten Berg-Hansen

Det sier tillitsvalgt og hovedverneombud Einar Alf Støversten i Sortland brann og redning til Bladet Vesterålen.

Han er skuffet over at det nok en gang ligger an til utsettelser for den nye brannstasjonen, etter at Sortland kommune nå er i gang med både å kutte størrelsen på stasjonen og diskutere med nye interessenter om plass i lokalene.

Kritikkverdige forhold

– Det var høsten 2010 det ble gjennomført en vernerunde på stasjonen der det ble gitt pålegg om å utbedre forholdene for brannmannskapene. Siden er både vi og Arbeidstilsynet blitt holdt med prat. Inntil nylig var planen at ny brannstasjon skulle stå ferdig høsten 2018, men nå ser det også ut til å bli forsinket, sier Støversten.

Han sier forholdene brannmannskapet må jobbe under er under enhver kritikk.

– I ei tid med stor oppmerksomhet omkring kreftfarene for brannfolk, er det uholdbart at vi skal måtte dra skitne heim for å vaske oss. Vi mangler nød-dusj, vi mangler toalett og vi har stort behov for en ny stasjon.

Satte av for lite

Sortland kommune var kommet langt i prosessen med å regulere og prosjektere ny stasjon for både ambulanser og brannvesen. Prislappen ble antatt å være 83 millioner kroner. Men ved budsjettbehandlinga før jul ble denne kuttet med 7,45 millioner kroner. Og i kjølvatnet ble det sendt henvendelse til politiet og Fiskeridirektoratet om de kunne være interesserte i å tilknytte seg det samme bygget.

– Resultatet av dette er helt uvisst. Vi vet ikke om noen av disse tre, ambulanse, politi og Fiskeridirektorat, er interessert i nye lokaler, når alt kommer til alt. Dermed vet man ennå ikke hva man skal bygge, og man kjenner heller ikke prislappen. Og da snakker vi om et bygg som skal stå ferdig om halvannet år.

– Dårlige løsninger

Han frykter at kutt-prosessen vil føre til en redusert brannstasjon med utjenlige løsninger.

– Man tenker på å kutte en hall, altså en garasjeplass. Man vurderer å flytte kontorene ut av brannstasjonen. Det man risikerer er å bygge for smått, og at man ikke får vedlikeholdet man skal ha på utstyret. Nærhet mellom dem som jobber fulltid i brannvesenet og utstyret vi bruker, er svært viktig. Og reduserer man arealet inne, må utstyr stå ute og det forringes dermed. Ingen av delene er vi tjent med, og det blir lite rasjonelt.

– Kraftige reaksjoner

Støversten har problemer med å se fordelene med at alle disse etatene må inn i samme bygg:

– Hvorfor skal Sortland kommune bygge for alle disse? Kan ikke Sortland bygge brannstasjon, så kan politiet om så bygge vegg i vegg, og eventuelt leie vaskehall og møterom av oss? Og det samme med ambulansen? Det viktigste nå er at man kommer i gang med bygginga av en brannstasjon som mannskapene er tjent med, og som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav, sier Støversten.

Han synes prosessen fra 2010 og frma til i dag har vært for langsom, og sier tålmodigheten til mannskapene nå snart er brukt opp.

– De ansatte reagerer kraftig når man denne uka får høre høre at hele prosessen nærmest er stoppet opp, og at alle ender fortsatt er løse. Vi spør oss derfor når vi må sette i verk tiltak for å få fortgang i prosessen, sier han.annonse

annonse

annonse