annonse

– Til sommeren må fylket bestemme seg

: Bussterminalen på Sortland. (Foto: )

+ SORTLAND: Nordland fylkeskommune har mulighet til å forlenge leieavtalen i bussterminalen med ti nye år. Men da må de bestemme seg til sommeren, opplyser gårdeier Ole Riber.

Inger Merete Elven


annonse