annonse

Turfolk trodde skjelettet var stjålet: Museet undersøker Åne-bjørnen

1494915879246.jpg
Jan Reinertsen, kjentmann Kenneth Glad og dattera Viktoria ble overrasket da de ikke fant igjen bjørneskjelettet i hula under Ånesteinen i helga. (Foto: Innsendt, Camilla Lauksund)

SORTLAND: Tromsø Museum har hentet inn skjelettet til bjørnen som angivelig skal være skutt av Åne Ånesen.

Morten Berg-Hansen

Det var turlagsfolk som i helga oppdaget at bjørneskjelettet ikke lengre lå i hula under Åne-steinen.

– Dette skjelettet har ligget på samme sted i nesten 240 år. Ifølge sagnet hadde Åne Ånesen tilhold her da han var på jakt i området. Bjørneskallen har dessuten kulehull i panna, sier Kenneth Glad, som var turleder under helgas tur.

Opprørt

Han ble opprørt da han merket at skjelettet var borte. Deler av det er også tidligere blitt stjålet, men har da kommet tilbake igjen etter ei tid.

Men det er Tromsø Museum som har hentet skjelettet og har gjennomført undersøkelser av det. Ifølge fagleder Andreas Stångberg ved kulturminneseksjonen på Sametinget er årsaken til at skjelettet ble hentet at det har vært utsatt for mye handtering.

– Blant annet er det skrevet inn navn på beinene, og delene har vært flyttet på. Derfor ble det besluttet en sikringsundersøkelse, sier Stångberg.

Kan bli lagt tilbake

Han sier målet med undersøkelsen er å vurdere tilstand, alder og andre forhold ved skjelettet.

– Vi ønsker blant annet å finne ut om det er bare ett individ der, og om enkelte av beinene kan stamme fra andre dyrearter.

Hva som skal skje med skjelettet etter at undersøkelsen er gjennomført er ikke avklart.

– Det kan både bli lagt tilbake, og det kan bli liggende på museet. I vurderinga vil det bli tatt hensyn til hva som er best for kulturminnet, sier Stångberg.

Keth Lind, arkeolog ved Tromsø Museum, sier skjelettet også kan bli stilt ut.

– Skilt kommer

– I mellomtiden skal Sametinget sette opp et skilt ved Ånesteinen for å forklare hva som har ligget der, sier Lind.

Kenneth Glad sier han er glad for at det han først trodde var et tyveri, raskt ble oppklart.

– Det er jo fantastisk at skjelettet ikke er blitt borte. Men det kunne vel være greit om det ble satt opp et skilt om dette. Dette er jo et kulturminne som bygdene her ute har et sterkt forhold til, og da skjelettet ble borte var det mange som ble opprørt, sier Glad.

Åne Ånesen levde fra 1737 til 1811, og han skal ha vært en dyktig bjørnejeger. Ifølge enkelte kilder skal Åne ha felt over 100 bjørner i distriktet. Åne bodde lenge i Kleiva i Kjerringnesdalen, før det bodde han på Kinneset og seinere i Lovika. Han etterlot seg ifølge Johan Borgos ei stor slekt.annonse

annonse

annonse