annonse

– Ungdommen vil tape på nedlegging av idrettslinja

Ber for idrettslinja
Ber for idrettslinja: Daglig leder i Hålogaland fotballkrets, Daniel Kvile. (Foto: Arkiv)

Det sier Hålogaland fotballkrets i en uttalelse om forslaget fra utdanningssjefen i Nordland om å legge ned idrettslinja ved Sortland videregående skole.

Tor Johannes Jensen

Utdanningssjefen har kommet med et forslag om ny tilbudsstruktur for de videregående skolene i Nordland, som blant annet vil innebære at idrettsfag på Sortland videregående skole blir lagt ned.

– For idretten i region Vesterålen vil dette være et stort tap, og for folkehelsen et enda større tap. I en region som allerede sliter med fraflytting i aldersgruppen 20 til 40 år, vil ikke slike nedleggelser være oppbyggende, understreker kretsen i uttalelsen.

Hålogaland Fotballkrets represententerer den største idretten, men viser også til at andre idretter, som volleyball har kommet med tilbakemeldinger.

– Når det i tillegg er mange søkere til denne linjen, og en lav strykprosent og frafallsprosent, så kan vi ikke se at denne linjen er samfunnsøkonomisk dyrere enn andre studieretninger, mener kretsen.

I uttalelsen peker man på et godt samarbeid med Sortland videregående skole.

– For trener- og lederutdanningen i vår region er denne linjen en svært viktig bidragsyter til kursing av unge trenere og ledere, noe den har vært i mange år. Skolen har gjennom årene bygget opp en stor idrettslig kompetanse, som med et vedtak om nedleggelse vil brytes ned. Dette er også personer som er knyttet til klubber i ulike roller, og også i vårt eget kretsapparat, påpeker man.

Fotballforbundets trenerkurs arrangeres årlig på Sortland videregående skole, og man påpeker at det er med på å utdanne trenere og ledere på et tidligere stadium, og vil være viktig for å holde i gang sunn og god aktivitet for barn og unge i lokalmiljøet under studiene, og også på senere tidspunkt.

–For regionen, idretten, klubbene og spillerne er det viktig å beholde idrettslinja på Sortland. Ikke bare for å kunne tilby spillere sunn og god aktivitet, men også en spesialisering innen fotball og andre idretter. Vi ser nå stor fare for at spillere vil flytte tidligere ut av regionen vår, noe som vil føre til færre spillere og lag i en allerede utsatt region hvor vi ser at antall lag faller jevnt og trutt, skriver fotballkretsen i uttalelsen.

Man er særlig bekymret for utøvere som ønsker å satse innenfor sin idrett. Med en nedleggelse av linja på Sortland, blir det nærmeste tilbudet i Bodø eller Tromsø, eventuelt andre steder for utøvere i andre idretter. Det er idretter der merkostnadene for elevene varierer fra 10.000 kroner til 100.000 kroner hvert skoleår, avhengig av idrett. På toppenn kommer dyrere oppholdskostnader og reise til og fra hjemmet.

– Hålogaland Fotballkrets håper Nordland Fylkeskommune endrer sin innstilling, slik at en populær linje, med et svært godt faglig miljø, fremdeles vil bestå, heter det i uttalelsen, som er signert kretsleder Frank Johnsen og daglig leder Daniel Kvile.

annonse