annonse

Unge flyktninger i nord får få norske venner

Marianne Brekke fra Sortland har studert unge flyktninger i Tromsø
Marianne Brekke fra Sortland har studert unge flyktninger i Tromsø: Langt nord, langt fra familie ser de på Tromsø som et midlertidig sted. (Foto: Innsendt)

  • Willy Vestå

SORTLAND: Flyktning-ungdommer får få relasjoner til jevnaldrende norske, men utvikler vennskap med andre som har samme bakgrunn.

De unge med flyktningbakgrunn inngår i liten grad i relasjoner til norske ungdommer i Tromsø, men utvikler derimot vennskap med andre som har samme bakgrunn, uavhengig av religion eller nasjonalitet.

Det er et av hovedresultatene i doktorgradsarbeidet til Marianne Brekke. Sortlandjenta disputerte for ph.d.-graden ved universitetet i Tromsø 8. desember, går det fram av ei pressemelding til Bladet Vesterålen.

Et midlertidig sted

– Opplevelse av at Tromsø er et midlertidig sted forsterkes gjennom utfordringene ved det å bo i et nordlig klima med lange avstander til ens familie og venner, viser avhandlinga. Brekke dokumenterer også de unges manglende tilhørighet og deres opplevelser av ekskludering på flere arenaer.

Disputerte sist uke

Marianne Brekke disputerte for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet 8. desember 2015.

Avhandlingas tittel er «Samtidig, men midlertidig. En etnografisk studie av unge med flyktningbakgrunn i Tromsø.»

Vennskap, forestillinger og drømmer

Avhandlinga undersøker hvordan unge med flyktningbakgrunn skaper sammenheng i sin tilværelse med utgangspunkt i Tromsø som er deres nye bosted.

Metodisk baserer studien seg på et etnografisk feltarbeid som undersøker ungdommenes opplevelse av byen, deres relasjoner og vennskap i og utenfor Tromsø, samt forestillinger og drømmer om framtida.

Bakteppet for studien

Som et bakteppe pekes det på visjoner, mål og strategier i innvandringspolitikken som er utformet i Tromsø kommune de siste tiårene.

Avhandlinga belyser ungdommenes deltakelse i fritidsrelaterte aktiviteter, opplæring og arbeidsliv i Tromsø, men også hvordan ungdommene vedlikeholder relasjoner til venner og nær familie i hjemlandet.

Innenfor og utenfor

Brekke viser i avhandlinga hvordan inkludering og ekskludering må forstås og analyseres i konkrete kontekster, og har undersøkt ungdommenes opplevelser av å være innenfor eller utenfor i ulike sosiale situasjoner.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse