annonse

– Vi kan drive smartere

: Ordfører Tove Mette Bjørkmo (t.v.) og Høyres Silvia Ovik Marhaug ser at Sortland har mye å hente på billigere drift. (Foto: Inger Merete Elven)

SORTLAND: Sortland driver dyrere enn sammenlignbare kommuner på de fleste områder. – Det er vårt ansvar som politikere å finne måter å redusere driftsnivået på, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

  • Inger Merete Elven Inger@blv.no - 76110927

Det er Bø-firmaet Framsikt som står bak økonomianalysen som politikerne skal bruke som grunnlag og verktøy til å kutte driftsutgiftene.

I analysen er Sortland sammenlignet med Vestvågøy, Hadsel og Vågan (naboer i fylket), Mandal, Lyngdal og Songdalen (flinke og billige kommuner) og kommunegruppe 11 (middels store kommuner med middels inntekter og middels utgiftsbehov). Alle disse driver billigere enn Sortland, og alle unntatt Hadsel scorer bra på kvalitet på tjenestene.

Formålet med analysen er å finne ut om Sortland har noe å lære av de andre når det gjelder effektiv drift og kvalitet.

– Dette er starten på et arbeid som vi bestilte i desember. Vi ønsker oss en nøye gjennomgang, som kan gjøre oss i stand til å drive kommunen på en billigere måte. Det er vårt ansvar som politikere, og da trenger vi den nødvendige kunnskapen, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

– Vi har ei altfor dyr drift, og det er noe som samtlige politikere i Sortland har erkjent. Vi driver i dag med bruk av fond, noe som er veldig uheldig. Det er noe denne analysen synliggjør på en god måte. Det er noen store tall her. Vi kan for eksempel trekke fram eiendomsforvaltninga med et høyt driftsnivå per bygg, som driver 19 millioner høyere i Sortland enn i sammenligningskommunene, sier Høyres Silvia Ovik Marhaug.

– Dette gir oss noen pekepinner på at her kan vi gjøre noe for å få ned drifta. Grunnskole og SFO er også noe som er dyrere hos oss enn i andre kommuner. Når det gjelder SFO kan kommunene bestemme selv hvorvidt tilbudet skal drives til selvkost, sier Bjørkmo.

– Her vil innbyggerne få merke at tjenestene endres etter hvert?

– Vi kan drive smartere selv om ikke selve tjenesten endres. Det er fullt mulig, sier Bjørkmo.

I alt bruker Sortland kommune 34 millioner kroner mer på å drive sine tjenester enn det de andre kommunene i analysen bruker.

– Kvaliteten på tjenestene i Sortland er god, men kostnadsnivået er mye høyere her. Vi ser at kvaliteten er ikke dårligere hos de andre kommunene selv om de driver billig, sier Bjørn A. Brox i Framsikt AS, som presenterte økonomianalysen for politikerne i Sortland mandag. Han understreker at hans oppgave kun er å synliggjøre hvilke muligheter som finnes.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.