annonse

Får tørke fisk i Farveisa

Stocco får tørke fisk i Farveisa.
Stocco får tørke fisk i Farveisa.: (Foto: Illustrasjonsfoto)

BØ: Klagen på at Stocco AS får sette opp hjell for produksjon av tørrfisk i Farveisa, tas ikke til følge.

Hilde Jørgensen

Teknisk sjef Rune Dahl kommenterte et innspill som kom kort tid før formannskapsmøtet. 
I innspillet nevnes blant annet klage på duk, fall, helninger og bygningeloven. 
Dahl tlbakeviste dette.  
– Vi har også GPS-målt området og det stemmer, understreket han. 

Britt Unni Willumsen (V) spurte om det er null risiko med å etablere noe i området.
Dahl svarte at det var helt problemfritt, og fikk fram at Farveisa var ute av drift  for minst 16 år siden.

Klagen ble levert etter  byggetillatelse på området på eiendommen, som tilhører Bø kommune. I klagen ble det opplyst at det er kommet frem avfall, deriblant asbest og at området har svært bratt helning på to sider og fører direkte ut i havet. Beskrivelse av toppdekket, duk og grunnundersøkelser av området er også nevnt i klagen. Også at det er bruk av tyngre kjøretøy.

I formannskapet tok man ikke klagen til følge. 

Det vises til at i befaring av området er det ikke avdekket avfall som asbest, men observert knuste glassflasker ved innkjøringen til tomten. Arealet vil bli ryddet opp i av Bø kommune. I tillegg viser befaringen at de innrapporterte sider nordvest og sørvest som svært bratt og fører rett ut i havet, ikke stemmer da det går en slakk skråning ned til skog som går langs fjellet ved havet. Det er ikke observert tegn til setningsskader eller at grunnen viser indikasjon på utglidning. Overflaten rundt det området som er oppfylt er dekket av jord og igjengrodd av gress og busker. Det er ingen synlig søppel som ligger i terrenget. Under produksjon med henging av fisk benyttes traktor med henger som går under definisjon lett industri, og med toppdekkets tykkelse vil ikke dette bli slik belastningen på grunnen og føre til utglidning.

I toppdekket hadde Bø kommune beskrevet at duk skulle benyttes. Dette var feil vurdering av kommunen og det er ikke benyttet duk. Den ville fungert som en hinne i forbindelse med avrenning fra fisken som henges og legge hindring for vekst av vegetasjonen på området. Jordprøvene viste ikke sur jord.

Bø Kommune har gjort en helhetlig vurdering av området og selv om det bare har gått 16 år siden deponiet ble lukket viser det ingen stedlige tegn på at området har utgliding eller setningsskader og hvor det ikke har vært nødvendig med etterfylling.

Det kom heller ikke noen innspill fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland eller Nordland Fylkeskommune når dette området ble lagt inn som næringsområdet arealplanarbeidet i 2017.

Rådmannens innstilling konkluderer med at utbygger har lagt betydelige ressurser ned i dette området på å videreutvikle sitt foretak. Arbeidet med å tilrettelegge flere områder for tørrfiskproduksjon i Bø kommune er da en viktig del av denne prosessen. 

Denne byggesaken startet i 2016 med at Stocco AS ønsket å sette opp hjell for prøveproduksjon av tørrfisk i Farveisa på eiendommen.Bø Kommune fikk Mattilsynet til å befare området fordi området er det gamle deponiet (tømmeplassen) i kommunen. De konkluderte med det måtte gjøres noe med grunnforholdene, men at det var en svært egnet plass for oppsett av fiskehjeller, både når det gjelder lufting, og lite bebyggelse og at det ligger et godt stykke unna trafikk. 

Kommunen ga tillatelse til å sette opp hjell for prøveproduksjon vinteren/ sesongen 2017. Stocco AS søkte om å sette opp permanente hjeller og inngå en leie avtale med Bø kommune på arealet som de ønsket benyttet. Nabovarsel ble sendt ut  til alle.

Stocco AS har i tillegg sendt inn jordprøver til Eurofins for å få disse vurdert av fagkyndige. Svaret på jordprøvene visste ingen forurensning. I forbindelse med revidering av arealplanen ble denne byggesaken satt på vent. Etter at arealplanen ble vedtatt i november ifjor ble området definert som BNl O i arealplanen, og byggesaken ble tatt opp til saksbehandling. Klagen på vedtaket ble mottatt  i november i år fra en nabo.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse