Hilsen til Liss Evy Nikolaisen på morsdagen 10. februar 2013

En stor klæm å mange goe ønska tell dæg mamma på dagen din. Ka hadd vi vell vært utn dæg. Mykje har vi krangla å mykje har vi grått men mæst av ailt har vi ælska kværaindre gjønna tjukt å tynt. Du e dein vi aille træng førr at ailt ska vær komplett å du e dein som har gjort oss tell de vi e blitt i dag, å æg kain nu bære snakk førr mæg sjøl men æg e nu i aille faill stoilt av dein æg e blitt. Å tænk at vi har så tøff ei mamma som kain spælle han Birk Borkason, d e d jaggu ikkje aille som har =) Kjæmpe mykje masse gla i dæg mamma <3