Sist uke fikk Vibeke og Gunnar Fenes på vegne av Offersøy feriesenter ta imot heder fra NHO Nordland som månedens bedrift i januar.

Gjennom 40 år har bedriften i Lødingen Vestbygd lagt stein på stein for å skape et tilbud som i dag er kjent både i inn- og utland.

Selv om man har sørget for gode fasiliteter til gjestene, har man også vært klar over at det ikke aleine er nok. Derfor har man også sørget for matservering med kvalitet, og ikke minst et aktivitetstilbud som utnytter de mange fortrinnene man har i et naturens eldorado som Vestbygda, fra fjell til hav, og for store og små.

Samtidig har man vært bevisst på å forankre drifta også hos sambygdingene, som har både et samlingssted og lokalt restauranttilbud.

Offersøy har lange tradisjoner som samlingspunkt også før feriesenteret ble etablert. Om man kunne gått et par hundre år tilbake i tid, ville man funnet et aktivt handelssted og fiskevær. Gründerne av reiselivstilbudet klarte å omstille til nye tider..

Etter 40 års drift kan det oppleves som feriesenteret «alltid» har vært der. Men det er ingen selvfølge. Nå driver andre generasjon på stedet, og i løpet av bedriftens levetid har både samfunn og bransje gått gjennom store endringer.

Drifta berget seg gjennom pandemien, da Offersøy feriesenter benyttet stille perioder til å utvide for framtida. Nye forandringer står for døra i næringa. I Lofoten vil en varslet turistskatt, eller besøksbidrag til fellesgoder, kunne føre til at turister endrer sin atferd, kanskje også at man i større grad får øynene opp for hva de kan finne i naboregioner. Det kan gi reiselivsbedriften i Vestbygda nye muligheter.

I år er det ventet at Hålogalandsveien blir påbegynt. I løpet av noen år vil den stå ferdig. Da vil avstanden mellom stamflyplassen på Evenes og Vesterålen og Lofoten bli betydelig redusert. For mange besøkende vil den etablerte bedriften i Lødingen Vestbygd være første mulighet til et møte med opplevelser som ellers har vært knyttet til Lofoten, rorbuovernatting, båtutleie og havfiske, sykling og fjell-opplevelser. For en framsynt reiselivsbedrift med Vestfjorden som boltreplass, vil det være mulig å utnytte videre.

Det står i hvert fall stor respekt av hva Offersøy feriesenter har bygd opp til nå, først med Torill og Arnfinn Fenes ved roret, og de siste ti årene med Vibeke og Gunnar som den nye generasjonen.