Utslippene må ned. Dagens unge veit at klimaavgjørelser som tas i dag kan få alvorlige konsekvenser for framtida deres. En slik avgjørelse legges om kort tid på stortingspolitikernes bord: Skal det planlagte oljefeltet Wisting, lengst nord i Barentshavet, utbygges eller stoppes?

Wisting er et høyrisikoprosjekt som det vil ta 8-10 år å sette i produksjon. Da er vi kommet forbi 2030, det året Norge skal ha redusert klimagassutslippene sine med 50 prosent. Wisting skal pumpe opp olje i minst 30 år og vil, hvert år, slippe ut like mye CO2 som 5 kullkraftverk. Da er vi kommet til 2060, 10 år etter at Norge skal være karbonnøytralt.

Regjeringa innser, og innrømmer, at Norge ikke vil klare de utslippskuttene stortinget har satt for 2030. Ungdommen trenger ikke kalkulator for å se at dette regnestykket står til stryk. De er bekymra og sinte for at de må rydde opp etter fossilfesten vår og betale dyrt for mishandlinga av kloden.

Å si ja til Wisting er ekstremsport uten sidestykke når det gjelder økonomi, teknologiske utfordringer og klimatiske forhold. Oljevernberedskapen er svært mangelfull og miljøkonsekvensene dårlig utreda. Vi veit lite om hvordan oljeaktivitet og forurensing så nær iskanten vil påvirke fiskeressursene, livet i havet, fugler og dyr.

Derfor går nå de fleste ungdomspartier og en samla miljøbevegelse – fra Miljøagentene til Besteforeldrenes klimaaksjon - til felles aksjon for å legge press på lokale og sentrale politikere. Wistingprosjektet må stoppes. Klimakrisa må tas på alvor. Perioden fram til 2030 er avgjørende for verdens klimautvikling. Vi har dårlig tid. Å åpne nye oljefelt er miljøkriminalitet.