Hadsel Venstre har med interesse registrert det økende fokuset på samarbeid, samt den den tiltakende diskusjon om sammenslåing av kommuner i Vesterålen.

Den kommer sent, men godt.

Venstre i Hadsel, i Nordland og nasjonalt, har over år påpekt at vi som samfunn må bruke ressursene våre klokere. Det for å kunne opprettholde et godt nok tilbud til de som bor rundt i landet, inkludert Vesterålen. Vi fikk til og med vedtatt dette i Hadsel 16. desember 2021. Altså, at arbeidet med å intensivere samarbeidet i Vesterålen må gå raskere og bredere, nå! Derfor ser vi frem til med spenning på «Ilag-prosjektet», som skal disponere store beløp på å finne ut det åpenbare. Som er mer og tettere forpliktende samarbeid og bruk av ressurser i regionen. Dette vet vi!

For det er overhodet ingen nyhet at befolkningssammensetningen i regionen vår er under kraftig endring. Vi blir færre, og vi blir eldre. Det blir stadig færre elever i skolene våre, og det blir som en følge av det, ytterligere mangel på arbeidstakerne vi som samfunn trenger, som er stort sett alle yrkesgrupper. Det har vi visst i mange år. Alle sammen. Og dette har vi sagt i Storting, fylkestinget og kommunestyrer.

Men mange partier har vært mest opptatt av å si alle skal få, over alt! Og særlig ett parti, Senterpartiet, vokste på å hevde det. De vokste enormt på å fortelle innbyggerne at med dem i regjering, så ville alle tjenester kunne leveres over alt. Null problem!

Alle som ville se, visste at det ikke var mulig av grunner over nevnt, samt langt, langt høyere krav til kvalitet og innhold i tjenester enn for 10 og 20, for ikke si 40-50 år siden. Da må andre løsninger til enn å gå rundt med en kaffe og kopp og le høyt, for så å forsvinne inn i Finansdepartementet. Det er sikkert mulig for Sp-politikere å si at det sa vi aldri, men det var det etterlatte inntrykket, og det folk stemte på.

Vi nærmer oss nå punktet hvor det blir virkelig vanskelig for oss som samfunn. Mange steder er det åpenbart at vi allerede er der. Befolkningssammensetningen i en del kommuner er rett og slett dyster lesning, allerede.

Venstre sier ikke at det eneste som skal løse det er å slå sammen kommuner. Men vi kan dra ett resonnement: Bodø kommune, de er rundt 20.000 flere innbyggere enn Vesterålen. De er altså på størrelse med Lofoten OG Vesterålen i antall innbyggere. Bodø er i geografisk omfang også relativt lik Vesterålen i utstrekning, fra Misvær, til Kjerringøy, via Bodø.

Hvorfor snakker vi om Bodø kommune? Fordi de har EN av alle disse: ordfører, kommunedirektør, oppvekstsjef, leder helse og omsorg, brannsjef, økonomisjef, leder for plan avdeling, og for å runde av, én leder teknisk etat. Så er disse igjen ledere over, i nordnorsk sammenheng, store kompetansemiljøer. Med kolleger som jobber sammen for at tjenestene skal fungere best mulig.

For å holde oss til arbeidsmiljø: For oss fremstår det som nokså innlysende at det vil være bedre å ha flere kolleger å jobbe sammen med, enn å ha en eller tre kollegaer, i ei veldig lita fagavdeling hvor for eksempel sykefravær gjør ting veldig sårbart. En annen ting er at nyutdannede gjerne forventer å jobbe sammen med andre dyktige kolleger. Noe de får i større fagmiljøer, i byer der de gjerne har studert. Det får de følgelig ikke om man sprer slike tynnest mulig utover.

Hva har dette med Vesterålen å gjøre? Vel, vi sitter i stor grad hver for oss. Vi har lyktes med felles barnevern, noe som en del var veldig skeptisk til da det skulle innføres, fordi man var opptatt av å beholde lokale arbeidsplasser (som vi ikke greier å rekruttere til). I dag er det åpenbart at det var høyst nødvendig, og at tjenesten fungerer godt. Så er det en del vellykket på kultur og reiseliv. Men lite på tunge tjenester som teknisk, skole og helse. For ikke å snakke om lavthengende frukter som IKT og ting som lønnskjøring.

Hadsel og Nordland Venstre mener at det burde vi kunne gjøre på alle felt kommunene skal levere på, og det skulle vært gjort for lengst. Og som med Vesterålen barnevern, så burde det greie seg med én leder i slike sektorer, ikke fem.

Skal vi si opp en masse folk nå, for å spare penger? Nei! Vi har stor bruk for kompetente mennesker til å jobbe innen skole, helse, teknisk og så videre. Men vi bør bruke ressursene våre mye bedre på tvers og på langs.

For å ta et eksempel: Widerøe har én leder, én teknisk sjef, en økonomisjef og så videre. Men de har ansatte i hele Norge som leverer tjenester desentralisert til alle steder de flyr til og fra, som Andenes og Stokmarknes. Det må vi som kommuner også gjøre, for innbyggerne skal ha beredskap for brann, vann og avløp, hjemmetjenester, lærere og renholdere. Det må leveres lokalt, men vi kan med fordel konsentrere administrasjonen av dette betraktelig.

Hva har vi som lokalparti ment om dette? Vel, i desember 2021 fikk vi Hadsel kommunestyre med på følgende, gjennom et verbalforslag.

Vedtak fra budsjettmøtet 16.12.21:

Verbalforslag fellesgruppa 3.

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem forslag til partnerskap mellom Hadsel kommune og næringslivet i Hadsel, som skal arbeide frem prosjekter som skaper bo- og blilyst, bidrar til rekruttering og synligjør muligheter i Hadsel.

2. Formannskapet godkjenner partnerskapsavtale.

«Verbalforslag Venstre Tilføying på verbalforslag 3 fra formannskapets vedtak: IKT, Teknisk, og alle andre typer tjenester man kan samarbeide om (i regionen). Orientering gis formannskap jevnlig og avtaler inngås av kommunestyret.

Verbalforslag 3, med tillegget fra Venstres verbalforslag 1, ble enstemmig vedtatt.

Vi foreslo altså dette i 2021, men har påpekte det over år. Noe det har vært vanskelig å få gehør for i den rådende politiske stemninga over år. Fordi alle forsøk på en mer rasjonelle og bærekraftig drift av kommunene, ble avfeid som sentralisering. Nå sitter den ene Senterparti-ordføreren etter den andre og snakker om det samme. Venstre håper at dette viktige arbeidet nå lykkes, og at vi som politikere kan ha søkelys på det våre samfunn trenger. Ei bærekraftig drift, på flere plan. Så kan man kalle det hva man vil. En ting er vi sikre på: Å ha flest mulig ordførere gir ikke flere varme hender!

Lykke til med jobben.