Utdanningsforbundet ved Steine skole i Bø har slått alarm om situasjonen på skolen. Ei avviksmelding som er publisert i Bladet Vesterålen forteller om manglende ressurser til både å gi undervisning, ta seg av sårbare elever og handtere adferdsproblemer.

Flere skoler i kommunen er fådelt, slik at ulike klassetrinn har undervisning samtidig, med samme lærer. Det er en måte å løse undervisninga på, når det er få eller ingen elever på hvert trinn. Men hvis gruppene blir større, er det krevende. Avviksmeldinga fra Utdanningsforbundet etterlyser ressurser til å gi bedre undervisning. Det er verd å merke seg at skolene er under tilsyn fra statsforvalteren på grunn av svake resultater i nasjonale prøver.

Avviksmeldinga gjelder ikke bare pedagogikk. Den beskriver også konflikter, vold og stygg språkbruk som daglige hendelser, der både elever og lærere er utsatt. Utdanningsforbundet på skolen beskriver det som umulig å ta seg av slike situasjoner uten å måtte legge den normale undervisninga til side, fordi man mangler ressurser. De viser også til at PPD har tilrådd pedagogiske medarbeidere for flere av elevene, uten at de har fått det.

De ansatte beskriver stor slitasje i arbeidshverdagen. Nå ønsker de seg blant annet en miljøarbeider, flere lærerstillinger for å kunne ha delingstimer i basisfag, og en pedagogisk assistent.

Forholdene som kommer fram, krever handling, først og fremst fordi barna i kommunen lider under situasjonen.

Flere parti i Bø kommune har tatt tak i saka. Arbeiderpartiet og SV er i ferd med å arrangere et folkemøte om å styrke skolen. Ordførerpartiet Høyre ber om å få beskjed fra administrasjonen hvis det må gjøres akutte tiltak. Samtidig vil de ha ei rask skolefaglig vurdering av behovet for ressurser i alle skolene i kommunen.

Barna og de ansatte i skolen vil antagelig trenge både raske tiltak som letter hverdagen, og gir den enkelte eleven større grad av tilpasset opplæring. Samtidig vil det være på sin plass at de folkevalgte i Bø ser grundigere på hva skolen skal være og hvordan den kan sikre at nye bøfjerdinger blir godt utrustet for voksenlivet. Da bør man også legge av seg gamle kjepphester og med åpent sinn ta ansvar for at skolene i Bø skal gi god opplæring i trygge rammer.

Framfor noe gjelder dette barna, som skal gis mulighet til ei god framtid.