Ei gruppe er i ferd med å planlegge et helsehus på Andenes, der pasienter kan finne ulike typer lokale helsetilbud samlet på ett sted.

Helsehus-begrepet er ikke det samme fra den ene kommunen til den andre. I Hadsel og Kvæfjord er det etablert helsehus som rommer offentlige helsetjenester, slik som kommunale legekontorer og helsestasjon, og kommunal ergo- og fysioterapi. I Sortland har det også vært snakk om offentlige tilbud i helsehuset som har vært utredet, men ikke etablert.

I Andøy er initiativet kommet fra en privat fysioterapi-klinikk, som ser muligheten til kraftsamling av både offentlige og private helsetjenester i moderne lokaler. Med å utvikle et sterkt fagmiljø der ei stor bredde av helsekompetanse er samlet under samme tak, ser man mulighet til å styrke rekruttering og beholde fagfolk. Mangel på arbeidskraft i helsesektoren rammer tryggheten for pasienter, og kan true med å kvele den offentlige økonomien når man ser seg nødt til å leie inn dyre vikarer for å holde tilbud i gang.

Samtidig tror initiativtagerne at ei samling av helsetjenestene vil gjøre det enklere å spare det høyest kvalifiserte personellet til de mest spesialiserte oppgavene. Hvis det fungerer slik de håper, vil det kunne lette noe av presset på tjenestene, foruten å bedre legedekninga og bidra til bedre folkehelse.

I ei tid der det er stor kamp om kompetanse og arbeidskraft, samtidig som presset på helsetjenestene kommer til å øke fordi befolkninga blir eldre, må man prøve å finne fram til de beste måtene å organisere tilbudet på. Målet må være å gi de beste tjenestene billigst mulig og med lavest mulig innsats, gitt av stabile ansatte som har det bra på jobb.

Noen plasser er samling av tjenester under ett tak blitt et spørsmål om sentralisering. På Andenes er det ikke tema. Her handler det om å samle tilbud som allerede finnes på samme sted, og henger faglig sammen.

Helsehuset på Andenes er verd å arbeide videre med. En suksess her vil kunne bli både til læring og inspirasjon for andre kommuner.