Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, har The Whale bedt Andøy kommune om å fravike betingelsen om bekreftet statlig finansiering av 7,5 millioner kroner av de kommunale midlene på totalt 30 millioner kroner – til disposisjon for videre prosjektering og planlegging av The Whale i 2023.

For to uker siden sa et enstemmig formannskap i Andøy ja til søknaden.

Mandag formiddag tok kommunestyret stilling til saken. Også her var det bred enighet, i favør The Whale.

Med unntak av SV, representert av Jitse Buitink, stemte alle kommunestyrerepresentantene i tråd med innstillinga fra formannskapet.

Buitink tok ikke ordet da saken ble debattert.

Bred enighet

Matz Abrahamsen (H) understreket viktigheten av å si ja til søknaden fra The Whale.

– Det er ei godt forankra innstilling, og saken er også meget godt forankra i det politiske miljøet, både i Andøy, Nordland og på Stortinget. Jeg har et sterkt ønske om at vi følger The Whale videre på reisen til realisering, og at vi innstiller positivt i denne saken, sa Abrahamsen.

Kjell-Are Johansen (Ap) var enig.

– Dette er en kjempeviktig sak. Jeg er veldig glad for at det ble fremmet et enstemmig forslag i formannskapet, sa han.

– Det er kjempeviktig at The Whale får denne støtten fra kommunestyret. Det er et prosjekt som vil løfte Andøy fram, også når det blir realisert. Vi vet alle hvor stor internasjonal interesse det allerede er for prosjektet. Det blir nesten en type signalbygg som de har i Bjørvika, med operaen, slo Johansen fast.

Spleiselag

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, har Nordland fylkeskommune allerede gått inn med 55 millioner kroner i spleiselaget for The Whale. Andøy kommune har satt av totalt 30 millioner kroner. Private aktører har i tillegg forpliktet seg til å stille med 78 millioner kroner.

Hvis det hadde kommet fem millioner kroner til The Whale i statsbudsjettet for 2023, sammen med ei forpliktende formulering fra staten om fullfinansiering innenfor ei ramme på totalt 135 millioner kroner i årene som kommer, hadde søkelyset nå vært på selve anbudsprosessen og alt som følger med for å komme i gang raskest mulig.

Nå har kommunestyret i Andøy gitt The Whale ei hjelpende hånd, i påvente av revidert nasjonalbudsjett til våren, og statsbudsjettet for 2024 som legges fram til høsten.

Styret og administrasjonen i The Whale jobber som Bladet Vesterålen tidligere har fortalt for å få en statlig bevilgning til The Whale i revidert statsbudsjett for 2023, som legges frem til våren, og skal vedtas i juni 2023.

– Det er svært viktig å holde tempo i videre arbeid med The Whale, og om vi nå får et opphold i arbeidet med planlegging, finansiering og prosjektering vil vi stå i fare for å miste oppmerksomhet hos sentrale politikere, og sist, men ikke minst, vil vi miste verdifull kompetanse og medarbeidere vi har med oss i administrasjonen, heter det i søknaden til kommunen.

Inkludert prosjektering, produksjon av innhold og selve bygget er The Whale budsjettert med en kostnadsramme på 455 millioner kroner.