Uten noen plass å være, er det ikke rom for nytt næringsliv. Det ligger i bunnen når private aktører i Øksnes arbeider med å utvikle 450 mål næringsområde langs innfartsveien til Myre. Over halvparten er allerede klart til utbygging, med god infrastruktur.

Etableringa av nye bedrifter på Myre har lidd under mangel på ledige arealer til industri og arealkrevende virksomhet. Målet for det som skal bli Vesterålen industripark, er å få denne nødvendige forutsetningen på plass.

Mange steder er utvikling av slike større næringsområder en så ressurskrevende oppgave at det gjerne er kommunen eller andre offentlige aktører som må dra lasset, slik som i nyhavna på Børøya i Hadsel, og til dels på Sortland, der Sortland Havn arbeider med å aksle utfordringa. Det kan binde opp stor kapital over lang tid.

Tidene har skiftet, rentene har økt, og investeringer er mer krevende enn før pandemien satte sitt stempel på økonomien, fulgt av de massive konsekvensene av Russlands angrepskrig i Ukraina. Få år har gjort stor forskjell, men terskelen for å investere og bygge nytt er et hakk høyere i dag.

Men alternativet til å satse er å stagnere. Her i Øksnes er det private næringsdrivende som tar tak i utfordringa, slik man også ser i Risøyhamn, der Th. Benjaminsen legger stein på stein og utvikler et næringsområde ut fra den nye dypvannskaia.

Samtidig viser aktørene bak Vesterålen industripark til hvordan ulike former for offentlig-privat samarbeid har vært avgjørende for å skape utvikling. De kommer med en klar invitt til Øksnes kommune, som har økonomiske muskler til å kunne bidra i utviklinga av næringsområdet.

Denne typen utvikling av næringsområder er på ingen måte en lovpålagt oppgave for en kommune, og på mange måter kan det være fornuftig å ta en tilbaketrukket rolle dersom det finnes lokalt næringsliv som er i stand til å skape og legge til rette nye næringsarealer. Men når man ser behovet for å opprettholde innbyggertall i sammenheng med næringsutvikling og tiltak for bolyst, har mange kommuner sett det som naturlig å gå inn i lignende prosjekter. Det gjør det også mulig å få ei offentlig hand på rattet når kjøpere forhåpentligvis banker på døra, ut over den styringa man får gjennom reguleringsvedtak.

Initiativet er spennende og løfterikt for Øksnes. Så vil tida vise hva slags næringsliv som gror fram i Staven.