Formannskapet i Sortland skulle torsdag ta stilling til om Målselv Eiendom skulle gis opsjon på ei to mål stor tomt i fjæra nedenfor brannstasjonen. Formålet er å bygge og drive ny ambulansestasjon.

I forkant av møtet kom det nye opplysninger om at Nordlandssykehuset om kort tid vil annonsere på nytt etter leie av lokaler for ambulansestasjon på Sortland. Bakgrunnen for dette skal være at man ikke kom i mål med forrige utlysning.

– Kan bli hvem som helst

– Nordlandssykehuset vil gå ut med ny utlysningsrunde, og det verken ekskluderer eller inkluderer de som har gitt tilbud senere. På den bakgrunn er det ikke tjenlig å inngå en ett års opsjon. Det kan godt bli Målselv Eiendom de forhandler med, men det kan bli hvem som helst av tilbydere. Vi må kunne stå fritt til å vurdere det, og en annen konsekvens kan bli at det ikke skal bygges ambulansestasjon der i det hele tatt, men et annet tomtealternativ, sa ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp).

Han foreslo å sende saken tilbake til kommunedirektøren, og at man får ta stilling til den på nytt om det kommer en ny henvendelse. Resten av formannskapet stilte seg bak forslaget.

Byplanen og regulering

– Det er fornuftig å avvente til det kommer en ny sak, og man har den entreprenøren som skal foreta bygginga og trenger ei tomt tilgjengelig. Med det engasjementet vi har sett, er det å håpe at revisjonen av byplanen og regulering av Nortura-eiendommen blir prioritert. Da blir det mye enklere. Det er nødvendig med et mer helhetlig bilde av området, uttalte Aps Tove Mette Bjørkmo.

Kommunedirektøren opplyste at Målselv Eiendom er blitt gjort kjent med denne nye utviklingen i saka.

– Han sier jo at han syns det var synd, om det blir vedtatt det som nå er foreslått. Men han hadde forståelse for at kommunen vil ha det mer åpent når det kommer ei ny utlysning fra Nordlandssykehuset, sa kommunedirektør Rita Johnsen.