– Andøy har ingen å miste

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Rådmannen i Andøy vil ikke gi slipp på bygdene Forfjord, Medby og Fornes til Sortland.

DEL

Andøy kommune har "ikke råd til" å miste verken areal eller innbyggere, konkluderer rådmann Odd Pettersen i si innstilling foran formannskapets møte onsdag 17. september.

Ønsker overflytting

Et klart flertall av innbyggerne i de tre Hinnøy-bygdene Forfjord, Medby og Fornes ønsker å bli overført til Sortland kommune.

Arbeidsgruppa for de tre bygdene begrunner i sin søknad nærheten til Sortland som avgjørende for at de fleste beboerne føler en større tilhørighet til nabokommunen enn til Andøy.

Store verdier

Utfra ei helhetsvurdering velger likevel rådmannen å gå imot folkeflertallet i de tre bygdene som ønsker overflytting.

I sin begrunnelse viser han til store landområåder på Hinnøy-sida som kan gi store verdier for Andøy i framtida. Det gjelder både marin sektor og fjellområder som ikke er analysert i forhold til mineraler.

Dernest har Andøy hatt en nedgang i innbyggertallet på omlag tre tusen mennesker de siste tredve årene, og sitter nå igjen med så vidt over fem tusen. Derfor har ikke kommunen rå til "å miste flere", konkluderer rådmann Odd Pettersen, og fraråder overflytting til Sortland.

Artikkeltags