Barneskole stengt etter asbestfunn

Østfløyen på Andens barneskole stor tom. Denne delen av skolen ble stengt fredag etter at det ble funnet asbest i veggene.

Østfløyen på Andens barneskole stor tom. Denne delen av skolen ble stengt fredag etter at det ble funnet asbest i veggene. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Østfløyen på Andenes barneskole er stengt etter asbestfunn. Foreldrene er innkalt til infomøte i dag.

DEL

– Denne fløyen ble stengt med en gang vi fikk vite resultatet, forteller Wilhelm Aronsen, rådmann i Andøy. Han er selv tidligere rektor og lærer og har jobbet i denne delen av skolen.

– Skolen har innkalt foreldrene til informasjonsmøte allerede i dag. Det er klokken 14 i kommunestyresalen, opplyser Aronsen.

Andøy kommune skal rehabilitere ungdomsskolen på Andenes. I den forbindelse ble det leid inn et firma til å foreta asbestmålinger, siden man antok at det var brukt i byggematerialene på skolen.

Asbest i fire rom

– Når de først var her og målte, så fikk vi dem til å undersøke barneskolen samtidig. Det er de fire rommene i øst, som går under navnet Senja-fløyen funnene er gjort i, sier Aronsen.

– Her er det brukt brannhemmende plater i asbest. De fleste bygg som er satt opp på 70-tallet har denne typen plater, forteller rådmannen.

– Ingen helsefare

– Vi har sjekket risikoen opp mot Folkehelseinstituttet. De sier at det ikke er forbundet noen fare med godt vedlikeholdte plater av denne typen. Dersom man begynner å arbeide på platene, så kan man få en spredningsrisiko. Jeg vet at det er godt vedlikehold i disse rommene, så vi regner ikke med noen fare, forteller Aronsen.

– Siden vi vet at det er asbest i platene har vi valgt å stenge til vi får målingene frem. Vi holder stengt inntil vi er siker på at det ikker er noen fare forbundet med å oppholde seg i denne delen av skolen. Mandag regner vi med å ha gjort målingene.

– Under møtet med foreldrene skal vi redegjøre for hvorfor vi har stengt. Så får vi ta et nytt møte med dem når vi har resultatet klart, sier Aronsen.

Artikkeltags