Er dette gaupespor?

Var det spor etter gaupe Terje Skomsvold fant oppunder Buksnesfjellet?

Var det spor etter gaupe Terje Skomsvold fant oppunder Buksnesfjellet? Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Terje Skomsvold fotograferte det han tror kan være gaupespor, da han var på elgjakt i Buksnesfjord i Andøy.

DEL

– Jeg kom over sporet da jeg var på like ved Kuloftet under Buksnesfjellet. Det var store spor, langt større enn sporene til hunden min, sier Skomsvold til Bladet Vesterålen.

Han har selv gått på gaupejakt, og vet at gaupespor lett kan forveksles med spor av andre dyr.

– Dette dyret hadde gått alene, og det var verken spor av folk eller fe i nærheten. I tillegg var det ikke andre sportegn som kunne feie til side min mistanke om at gaupe hadde vært i området, sier Skomsvold.

– Vanskelig å slå fast

Han sendte bildene til reineiere i området, og via dem er rovviltkontakten på Hinnøya, Idar Kjøsnes, informert. Til Bladet Vesterålen sier Kjøsnes at han ikke kan si noe om hvilket dyr som har vært på ferde.

– Det bildet jeg har fått er av ett enkelt poteavtrykk. Det er umulig å si hvilken størrelse sporet har, og jeg får heller ikke sett sporløypa av dyret, sier Kjøsnes.

Han kan imidlertid ikke utelukke at bildet viser spor av ei gaupe:

– Dette kan være et kattedyr, men det kan også være andre dyr, sier han.

Mistillit

Reineier Peder Buljo sier Statens Naturoppsyn er kontaktet, men føler at oppsynet ikke er interessert i å finne gaupe i dette området.

– Det er en voksende mistillit mellom næringsutøverne og rovviltforvalterne, og jeg frykter det kan utvikle seg til selvtekt.

Buljo sier de over år har opplevd økende tap i reinflokken, og mener at gaupe foretrekker rein foran sau, så lenge reinen er tilgjengelig.

– Vi har funnet kadavre av rein tatt av gaupe, og er ikke det minste i tvil om at det opererer gaupe på Hinnøyas vestside, sier Buljo.

Ørn

Sauebonde Bjørn Nilsen i Godfjord er sikker på at han hadde gaupe i beiteområdene til dyrene sine i fjor, men sier det har vært langt roligere i år.

– Ifjor mistet vi ti prosent av alt vi slapp ut på beite. I år tror jeg tapene er nede i tre prosent, om vi finner alle vi tror vi skal finne, sier Nilsen.

I år er han mer plaget av ørn som tar lam.

– Så snart vi gjør klart til å slippe ut lammene, sitter ørna klar og venter, sier Nilsen.

Artikkeltags