Nei til folkeavstemning

John Helmersen (SV).

John Helmersen (SV). Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Andøy kommunestyre gikk ikke inn for folkeavstemning rundt grensespørsmålet i Forfjord – Overraskende, sier John Helmersen (SV), etter å ha fått flertallet med seg.

DEL

– Jeg har undret meg over at det tok så lang tid, innledet John Helmersen (SV) debatten, med tanke på når spørsmålet om folkeavstemning ble brakt på banen.

Han viste også til folkemøtet i Forfjord nå i høst, og til referat i pressa.

Ordfører Jonni Solsvik ble også utfordret på utsagn som at «demokratiet fungerer best ved hemmelig stemmegiving».

Tilstrekkelig belyst

– Da må vi vel også kunne behandle skriftlig i kommunestyret, spurte Helmersen, som etter det som er belyst, ikke fant grunn til å ta ei folkeavstemning.

– De som vil kan trekke seg fra lista, og hvis det blir folkeavstemning, bør den skje så fort som mulig, mente han, og fremmet forslag om ikke å gjennomføre folkeavstemning, da Andøy kommunestyre finner at saka er tilstrekkelig belyst.

I hele kommunen

Finn Allan Westjord (Ap) gjorde det klart at Arbeiderpartiet ville gå for folkeavstemning, og fremmet forslag om at den gjennomføres i hele kommunen, i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2011. Han ville også at stemmene fra de tre bygdene Fornes, Medby og Forfjord skulle telles særskilt.

Partifelle Harald Åsvang (Ap) var raskt oppe for å si at han ikke var enig med Westjord.

– Fylkesmannen skal avgjøre. Å «rote» med dette, er å skape uhygge og splid, mente Åsvang.

Jan Harald Andersen (Frp) framla at Fremskrittspartiet prinsipielt er for folkeavstemning – også i denne saka.

– Hemmelig valg er den beste form for demokrati. Vi ønsker å følge innstillinga, sa Andersen.

Gruppemøte

– Vi ønsker folkeavstemning tidlig på våren 2011, men etter debatten her vil jeg be om et kort gruppemøte, supplerte Halvar Rønneberg (Frp).

– En bør ikke vente så lenge. Det vil skape problem i forhold til hvor folk vil stå på valglister, mente John Helmersen.

Yngve Isaksen Wiik (V) mente det kunne bli virkelig dramatisk når «noen vil stryke seg av lista hos den som har lista».

– Jeg forstår det slik at de kan gjøre henvendelser direkte til Fylkesmannen, imøtegikk Helmersen.

– Jeg vil gå ut fra at det er offentlige lister det er snakk om, bemerket Isaksen Wiik.

Ordfører Solsvik viste til møtet i Forfjord, som han betegnet som et «høringsmøte», og som del av en prosess.

Aldri akseptere

– Bente Stranden beskrev en situasjon, og jeg mener mennesker som ikke er lokalpolitikere skal kunne få gi uttrykk for hva de mener ved hemmelig valg. Men jeg ville aldri akseptere at befolkninga ikke skulle kunne se hva de folkevalgte mener. Det ser jeg som helt udemokratisk, klargjorde ordføreren.

Tore Pettersen (Sp) viste til at Senterpartiet i utgangspunktet ønsket folkeavstemning.

– Men etter avisinnlegg føler jeg saka vanskelig. Jeg lurer på hva som virkelig har foregått. Jeg ble enda mer usikker etter fomannskapsmøtet, hvor en representant fra Arbeidsgruppa fikk uttale seg. Der fikk vi opplyst at søknaden var ferdig skrevet ved starten på folkemøtet. Jeg mener vi skal la Fylkesmanne ta avgjørelsen, konkluderte Pettersen, hvorpå ordføreren gjorde oppmerksom på at saka er gått videre til departementet.

– Svarte helt rett

– Du svarte jo helt rett etter lovens bestemmelser, sa John Helmersen til ordfører Solsvik vedrørende resonnementet rundt hemmelig avstemning blant folkevalgte, på tampen av en debatt som aldri gikk «varm».

Ordføreren valgte å sette forslaget fra Ap opp mot forslaget fra SV. Fremskrittspartiet fikk imidlertid først anledning til å stemme for innstillinga, som dermed bare fikk to stemmer.

Forslaget fra Ap fikk bare deres egne stemmer – minus Harald Åsvang, som gikk for SV sitt, i likhet med alle de øvrige representantene.

Høyre skal ha hatt et lignende forslag som SV på trappene, men valgte å ikke framlegge det etter at John Helmersen kom partiet i forkjøpet.

Artikkeltags