annonse

– Nok er nok, sier Andøy-ordføreren

: – Vi kan ikke bruke årene som kommer på å diskutere hva en såkalt forsterkningsbase i praksis betyr, og hva dette innebærer. Da skaper man en unødvendig usikkerhet. Det forsvarssjefen har sagt om Andøya betyr at vi går i en helt annen retning enn det Stortinget vedtok i 2016, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H). (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: – Forsvarssjefens fagmilitære råd er krystallklart på at Andøya flystasjon ikke vil bli frigitt til sivil virksomhet, slik forutsatt i gjeldende langtidsplan. Nå er tiden inne for å si at nok er nok.

Fredrik Sørensen

Det sier ordfører Jonni Solsvik (H). Han sitter på kontoret sitt i fjerde etasje på rådhuset i Andøy. Foran seg har han forsvarssjefens fagmilitære råd. Det har han lest grundig.

Roser forsvarssjefen

Et døgn er gått siden forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterte sitt fagmilitære råd. Bruun-Hanssen skisserte fire ulike alternativer i sitt råd til statsråden, avhengig av hvor mye politikerne ønsker å bruke på Forsvaret i årene fremover. Dette var svar på oppgaven han hadde fått om å levere flere valgmuligheter.

Forsvarssjefen var også tydelig i sin anbefaling: Regjeringa må velge det mest ambisiøse alternativet når den nå skal lage en ny langtidsplan.

Andøy-ordføreren, som går av om få dager, gir forsvarssjefen honnør for arbeidet som er gjort.

– Han gir en svært god analyse av den sikkerhetspolitiske situasjonen, som er vesentlig endret fra det forrige fagmilitære rådet i 2015. Han beskriver også konsekvensene av dette på en forbilledlig måte, sier Solsvik.

Forsvarssjefen peker i særdeleshet på utfordringene i nord, med en nabo i øst som har økt sin militære evne betraktelig.

– Bruun-Hanssen hadde et klart budskap hva gjelder nivået vi må opp på for å tilfredsstille kravet og forventningene til oss som alliansepartner i NATO. Ved å velge alternativ A, som forsvarssjefen anbefaler, så vil vi ha infrastruktur i Norge som gjør at NATO kan komme oss til unnsetning dersom det oppstår en situasjon. Dette alternativet vil gi oss anledning til å etablere en terskel før vi får alliert hjelp, og det vil være med på å bygge et sterkt og relevant norsk forsvar, sier Solsvik.

Behov for Andøya

I gjeldende langtidsplan er Andøya flystasjon vedtatt nedlagt. Arealene og infrastrukturen skal i henhold til stortingsvedtaket fra 2016 avhendes. Det skal legges til rette for ny virksomhet på området som i dag eies av Forsvaret – slik at Andøy kommune får bedre forutsetninger til å lykkes med ei kraftfull omstilling.

Men tre år etter at den gjeldende langtidsplanen ble vedtatt, er Forsvarets behov for Andøya flystasjon fortsatt uavklart.

Nå tyder alt på at tre års usikkerhet knyttet til dette området vil vedvare. I det fagmilitære rådet ber nemlig forsvarssjefen om at vedtaket om avhending av Andøya flystasjon skrotes. Bruun-Hanssen vil ha basen på Andenes i beredskap til allierte forsterkninger, som en slags «reservebase».

– Det forsvarssjefen sier her, klart og tydelig, er at det er behov for Andøya flystasjon i framtida. Det som ligger inne i gjeldende langtidsplan har han forbilledlig avlyst som premiss når det gjelder hvordan Forsvaret må struktureres i framtida, sier Solsvik.

Han mener Bruun-Hanssen har helt rett i at Andøya er så strategisk viktig at vedtaket fra 2016 ikke står seg. Men Solsvik mener også at dette er ekstremt utfordrende, etter tre år med stor usikkerhet i Andøy-samfunnet.

– Vi har levd med usikkerheten knyttet til hvilken virksomhet som skal være her i framtida i tre år. Nå sendes Andøy-samfunnet ut i en ny runde med usikkerhet. Skal vi måtte leve med dette i et par år til? Nei, mener jeg. Her har regjering og Storting et særlig ansvar, mener han.

– Slik jeg ser det, er det bare et svar: Forsvaret og NATO trenger Andøya. Det har forsvarssjefen nå slått fast. Derfor må reversering av Andøya-nedleggelsen bli en del av den politiske behandlinga fremover, sier Solsvik.

– Det fagmilitære rådet er tydelig på at Andøya flystasjon ikke blir frigitt til sivil virksomhet, slik forutsatt. Derfor mener jeg det politisk sett er grunnlag for meg som ordfører å si at nok er nok, utdyper han.

Advarer mot feil fokus

Solsvik er overbevist om at Andøya får en svært viktig rolle hva gjelder alliert mottak. Men dette planverket vil i stor grad være gradert. Således vil det ikke bli beskrevet for offentligheten hvor stor rolle Andøya er tiltenkt.

– Det forsvarssjefen sa da han presenterte det fagmilitære rådet, var at Andøya må videreføres som reservebase til allierte forsterkninger, altså som forsterkningsbase. Det har jeg forståelse for, for uten Andøya vil han ikke ha nødvendig infrastruktur til øving og trening, til mottak og tilstedeværelse av allierte, sier Solsvik.

Han advarer mot feil fokus når dette skal diskuteres politisk.

– Vi kan ikke bruke årene som kommer på å diskutere hva en såkalt forsterkningsbase i praksis betyr, og hva dette innebærer. Da skaper man en unødvendig usikkerhet. Det forsvarssjefen har sagt om Andøya betyr at vi går i en helt annen retning enn det Stortinget vedtok i 2016. Det må være premisset. Dette er regjeringa og Stortingets ansvar – spesielt regjeringspartiene og Arbeiderpartiets. De må raskest mulig komme med ei tilbakemelding til Andøy-samfunnet på hva dette betyr, mener Solsvik.

Han mener det er viktig å lese det forsvarssjefen understreker innledningsvis i sitt fagmilitære råd om nytt trusselbilde, samt det Bruun-Hanssen beskriver om alliert mottak.

– Bruun-Hanssen legger stor vekt på alliert mottakskapasitet, at vi må legge til rette for alliert øving og trening. Da kreves det at vi har infrastruktur og kapasitet til å ta imot allierte, og at vi er i stand til å gjøre det innafor ei klartid som er tilpasset dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier Solsvik.

– Forsvarssjefen har selv beskrevet at et nytt trusselbilde gjør at klartiden har gått fra noen uker under den kalde krigen, til dager og sågar timer i dag. Da nærmer vi oss en operativ base, påpeker han.

– Bruun-Hanssen sier rett ut at Russland nå har styrker som kan reagere lynraskt, nesten uten forvarsel. Det har selvfølgelig konsekvenser i Nord-Norge. Det er bakteppet vi må se resten av det fagmilitære rådet i, legger Solsvik til.

– Til nå har hverken regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet vært villige til å innrømme at ting har endret seg siden 2016 hva gjelder beslutningsgrunnlaget i Andøya-saken. Tror du de mener det samme i dag?

– Andøya har fått en helt annen status enn sist. Det er hevet over tvil. Hvis noen fra regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet nå går ut og sier at ingenting er endret, da har vi et mye større problem enn jeg hadde forestilt meg. Hvis noen hevder at dette ikke har betydning for Andøya, da skjønner jeg virkelig ingenting, avslutter Solsvik.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse