– Fortsatt dypt engasjert for Andøy

LO-leder Gerd Kristiansen holdt et flammende innlegg for Andøy og flystasjonen på den store markeringa på Andenes 28. september. (Foto: Idar Ovesen)

LO-leder Gerd Kristiansen holdt et flammende innlegg for Andøy og flystasjonen på den store markeringa på Andenes 28. september. (Foto: Idar Ovesen)

ANDØY: LO-leder Gerd Kristiansen lover å følge utviklinga i Andøy nøye, og sier at deres forbund er dypt engasjert i saka.

DEL

Det er i et svarbrev til LO Vesterålen at Gerd Kristiansen kommer med forsikringa overfor andøysamfunnet.

I brevet viser LO-lederen til en «uforglemmelig opplevelse» da hun besøkte Andøya i forbindelse med den store markeringa for flystasjonen 28. september. Hun sier seg imponert over innsatsen og engasjementet som LO i Vesterålen og ikke minst lokalbefolkninga på Andøya har vist i saka – over lang tid.

Imot flytting

– LO har understreket at vi er imot flyttingen av de maritime overvåkingsflyene til Evenes, både av forsvarstekniske hensyn og av hensyn til konsekvensene for et helt lokalsamfunn, skriver Kristiansen i brevet.

Videre beklager hun at ikke vedtaket «gikk vår vei» i Stortinget.

Grundig tallgjennomgang

– Nå setter vi vår lit til at tallgrunnlaget for beslutningene skal grundig gjennomgås, og at det er forutsatt at man skal komme tilbake til Stortinget dersom det viser seg å være store avvik.

Jeg kan forsikre dere om at LO kommer til å følge nøye medd på dette videre, sammen med våre forbund som er dypt engasjert i saken, avslutter Gerd Kristiansen.

Artikkeltags