Frykter for Andøytorvs framtid

Matz Abrahamsen (H). (Foto: Fredrik Sørensen)

Matz Abrahamsen (H). (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet startet et arbeid med å vurdere konsekvensene av å helt eller delvis fase ut bruken av torv i Norge. Det bekymrer lokalpolitiker Matz Abrahamsen (H).

DEL

Han har derfor sendt spørsmål til ordfører Jonni Solsvik (H) om saken. Spørsmålet bes besvart i kommunestyremøtet førstkommende mandag.

– Utredningen er igangsatt som en del av statsbudsjettavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF. Dersom denne utredningen ender opp med forslag om helt eller delvis utfasing av norsk torvproduksjon vil det få store konsekvenser for Andøytorv, og dermed også for Andøy kommune, skriver Abrahamsen.

Han ber om tilbakemelding på ordførerens syn på saken.

– Hva er ordførerens vurdering av den igangsatte prosessen, og eventuelle konsekvenser for Andøy kommune? Og hvordan mener ordføreren at Andøy kommune bør engasjere seg på dette tidspunktet i prosessen? spør Abrahamsen.

Artikkeltags