annonse

– Tror alle ser at dette er ei fundamental endring

: – Nå har vi en ny normalsituasjon i sikkerhetspolitikken, som jeg tror vil prege Norge, Europa og verden i generasjoner fremover. Det må vi ta på alvor, mener ordfører Jonni Solsvik. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Tirsdag slo regjeringa fast at Andøya «har høy militær verdi». – Jeg håper og tror at alle nå ser at dette er en fundamental endring fra forutsetningene som lå til grunn for vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, sier ordfører Jonni Solsvik.

Fredrik Sørensen

I revidert nasjonalbudsjett slår regjeringa fast at Andøya flystasjon er en «sivil flyplass med høy militær verdi», etter først å ha anbefalt og fått gjennom beslutning i Stortinget om avhending av den militære flystasjonen. Forsvarsdepartementet opplyser at Forsvaret i den nye planen for mottak av allierte forsterkninger legger særskilt vekt på forsterkning av Nord-Norge.

«Det er her det er mest tidskritisk med luftstyrker, og derfor er både Andøya og Bodø identifisert som mottaksområder for allierte fly», skrev Forsvarsdepartementet i ei pressemelding tirsdag.

Bekreftelse

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) oppfatter orienteringa om Andøya flystasjon i revidert nasjonalbudsjett som ei oppfølging av det statsminister Erna Solberg (H) uttalte på sitt Andøy-besøk nylig – der hun avslørte at Andøya flystasjon likevel ikke skal avhendes – men satses videre på som et hittil udefinert alliert øvelsesområde.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) opplyste tirsdag at planverket for alliert mottak i stor grad vil holdes hemmelig. Det skrev Bakke-Jensen i et svar på spørsmål fra Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet.

– Forsvarets planverk, inkludert planer for alliert mottak, er høyt gradert, og kan derfor ikke legges frem i sin helhet, skrev Bakke-Jensen.

Andøy-ordføreren har forståelse for statsrådens svar.

– Bruken av Andøya – og konsekvensen av bruken – er i stor grad gradert. Dette er sensitive opplysninger, som ikke er ment for offentligheten. Det har norske og allierte øvelsesplaner aldri vært, sier Solsvik.

– Samtidig må jeg fastslå at det nå også i revidert nasjonalbudsjett bekreftes at Andøya flystasjon er viktig for vår framtidige forsvarsevne og vårt framtidige behov for trening og samøving med allierte. Det er slått ettertrykkelig fast at vi trenger Andøya for å ivareta behovene i en krisesituasjon, legger han til.

Ny sammenheng

Solsvik har vært ordfører i Andøy kommune i 20 år, og han var varaordfører før den tid. Han har fulgt Andøya flystasjons politiske liv lengre enn de fleste.

– Jeg tror alle forstår at det som nå skjer er noe helt annet enn det man så for seg knyttet til Andøya flystasjon i arbeidet med fagmilitært råd (FMR) i 2015, og med langtidsplanen for Forsvaret (LTP) i 2016, sier Solsvik – og utdyper:

– I 2015 foreslo forsvarssjefen, av økonomiske årsaker, å avvikle MPA-kapasiteten. Argumentet var at han ikke hadde råd til å beholde kapasiteten, og dermed ikke basen på Andøya. Regjeringa var heldigvis uenig hva gjelder kapasiteten. Den ble beholdt, men man landet den gang på at man ikke hadde råd til å beholde Andøya flystasjon, hverken som en operativ base eller som en base i beredskap med høy militær verdi.

Solsvik peker på at man nå må se framover – og se situasjonen i en ny sammenheng.

– Forsvarssjefen har fått i oppdrag å komme med et nytt fagmilitært råd. Han bes skissere en plan for vårt eget forsvar – med utgangspunkt i gjeldende langtidsplan – der han skal beskrive hvilke endringer som må gjøres for å møte endringene som følge av en ny sikkerhetspolitisk normalsituasjon. Jeg er trygg på at han hans råd vil være samstemt med iverksettelsesbrevet fra regjeringa, sier Solsvik.

– Fundamental endring

Forsvarssjefen legger fram sitt fagmilitære råd i oktober.

– Derfor er det også logisk at regjeringa ikke kan mene noe om dette før et nytt fagmilitært råd foreligger, sier Solsvik.

– Samtidig må vi erkjenne at det vil bli utfordrende å oppfylle delen av forsvarsforliket fra 2016 som går på tilretteleggelse for sivil næringsaktivitet på flystasjonsområdet, i lys av det vi nå ser konturene av. Andøya defineres nå som en base med høy militær verdi. Det vil være begrensninger, det vil si grenser for hva som kan samlokaliseres med Forsvaret.

– Jeg håper og tror at alle nå ser at dette er en fundamental endring fra forutsetningene som lå til grunn for vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, sier Solsvik.

Han presiserer:

– Jeg vil på ingen måte kritisere noen, for det var ikke mulig å forutse behovene som ville melde seg tilbake i 2015 og 2016. Nå har vi en ny normalsituasjon i sikkerhetspolitikken, som jeg tror vil prege Norge, Europa og verden i generasjoner fremover. Det må vi ta på alvor.

Solsvik avslutter:

– Jeg vil også presisere at jeg er godt fornøyd med at regjeringa fastholder det den har sagt hele tiden: Nemlig at tilrettelegginga for virksomheten ved Andøya Space Center og Andøya Test Center skal ivaretas, uavhengig av omfang på forsvarets framtidige aktivitet i Andøy.

annonse